Studiegids

nl en

Materiaalkunde 2

Vak
2010-2011

Aanwezigheid verplicht

Ja.

Toelatingseis

Materiaalkunde 1 behaald.

Vakomschrijving

Dit college is gericht op het verkrijgen van kennis en vaardigheden in de verwerking en basale analyse van artefacten, met name in het veld. Behandeld zal worden hoe vondsten van verschillende materialen worden opgegraven, verwerkt, onderzocht en geconserveerd. Extra aandacht zal worden gegeven aan materialen die niet in het college Materiaalkunde 1 zijn behandeld, zoals schelp, koraal en hout.
In hoorcolleges wordt kennis in vondstverwerking en analyse verkregen. Vervolgens doen studenten door middel van opdrachten in het beschrijven van artefacten de vaardigheden voor vondstanalyse op. Practica zijn allereerst gericht op het splitsen van vondsten (en dus op materiaalherkenning). Verder zal de nadruk liggen op het herkennen van technologische kenmerken, voortbouwend op de basiskennis verkregen tijdens het Materiaalkunde 1: hoe kan het productieproces gereconstrueerd worden door middel van technologische analyse? Studenten voeren gegevens over vondstcontext en kenmerken in in een database.

Leerdoelen

  • Kennis en vaardigheden in het opgraven, behandelen en verwerken van vondsten in het veld;

  • Het correct leren splitsen van vondsten, het leren gebruiken van de stereomicroscoop om materialen te onderscheiden;

  • Verdieping van de kennis over productieprocessen en het leren herkennen van relevante kenmerken.

Onderwijsvorm

  • Hoorcollege;

  • Practicum.

Toetsvorm

  • Tentamen

  • Opdrachten tijdens het practicum.

Literatuur

  • SIKB Vondstwijzer;

  • Aanvullende literatuur wordt opgegeven tijdens college.

Rooster

Roostergegevens voor deze collegereeks zijn te vinden in het bachelor 2 rooster.
Tentamen- en hertentamendata zijn te vinden in het tentamenrooster.

Opmerkingen

Indien dit college als onderdeel van de Minor Archeologie in de praktijk gevolgd wordt, geldt als voorbereidende literatuur de syllabus die in Materiaalkunde 1 gebruikt is.