Studiegids

nl en

Keuzeruimte TCA S1

Vak
2010-2011

De keuzeruimte

Bij de keuzeruimte kun je kiezen voor een vaststaand pakket vakken – een zogenaamde minor. De opleiding Talen en Culturen van Afrika gaat automatisch akkoord met alle minors die aan de Faculteit der Geesteswetenschappen worden aangeboden.

Je kunt ook zelf een pakket samenstellen. De eisen aan een dergelijk pakket zijn:

  1. onderlinge samenhang van de vakken (dit ter beoordeling van de examencommissie) en
  2. er moet minimaal één vak met academisch niveau 300 in het pakket zitten.

De examencommissie zal hierover een oordeel vellen.
Je moet je keuzepakket in beide gevallen aan de examencommissie doorgeven. Doe dit via de studiecoordinator.