Studiegids

nl en

Brazilië: de constructie van een wereldmacht

Vak 2010-2011

Toegangseisen

Geen

Beschrijving

Deze cursus bestudeert het beleid van de Braziliaanse regeringen vanaf de de onafhankelijkheid tot heden, welke strategie deze volgden om het land te ontwikkelen en er een wereldmacht van te maken. De nadruk ligt op de twintigste eeuw vanaf 1930. Naast continuïteit waren er ook regelmatig spanningen en crises, politiek en economisch, die hun weerslag hadden in de maatschappij. Deze zullen nader belicht worden. De verwevenheid van nationale en internationale strategieën, om de ontwikkeling van Brazilië te bevorderen en de inspanningen om Brazilië zijn plaats in de wereldorde te geven zullen uitgebreid aan de orde komen.

Leerdoelen

  1. De studenten beschikken over voldoende kennis van en inzicht in de Braziliaanse maatschappij om aldaar zinvol te kunnen functioneren
  2. dit verworven inzicht bereidt hen voor op deelname aan masterprogramma’s over Brazilië en Latijns-Amerika.

Rooster

Collegerooster (keuzevakken/minor)

Onderwijsvorm

Hoorcollege en zelfstandige literatuurstudie

Toetsing

Schriftelijk tentamen met korte open (invul)vragen

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt het ter beschikking stellen van studiemateriaal

Literatuur

Teresa A. Meade. A Brief History of Brazil. New York. Checkmark Books, 2009 (2d ed.) paperback, ISBN 9780816077892

Aanmelding

Studenten die willen deelnemen aan het onderwijs moeten zich daarvoor aanmelden via het Universitair Studenteninformatiesysteem (uSis). Dat geldt ook voor de deelname aan het tentamen.

A la carte onderwijs
Contractonderwijs

Contact

Dr. M.L. Wiesebron, m.l.wiesebron@hum.leidenuniv.nl

Opmerkingen

Studielast
Totale studielast is 5 ects (= 140 uur). Daarvan beslaan de contacturen in totaal 26 uur.