Studiegids

nl en

Werkcollege Modern wereldchristendom

Vak
2010-2011

Toegangseisen

Dit werkcollege kan alleen in aansluiting op het college Modern Christendom I gevolgd worden.

Beschrijving

In aansluiting op het eerste deel van het college Modern christendom wordt nader ingegaan op een aantal belangrijke thema’s (globalisering, pentecostalisme, lokale vormen van protestantisme. katholicisme en oosterse orthodoxie, syncretisme en verhoudingen tot andere religies) aan de hand van recent verschenen literatuur. Daarnaast wordt, via concrete cases over door de student gekozen regio’s en lokale gemeenschappen, nader kennisgemaakt met de pluraliteit van het globale christendom en de specifieke vragen die onderzoek op dit terrein met zich mee brengen.

Leerdoelen

Studenten kennen na afronding van dit college de belangrijkste bronnen en kunnen zelfstandig een beperkt literatuuronderzoek op het vakgebied van het moderne wereldchristendom uitvoeren. Zij hebben ook geleerd dit onderzoek mondeling en schriftelijk te presenteren.

Rooster

Onderwijsvorm

Per college (zes keer, verdeeld over het hele semester) wordt een recent artikel besproken dat inzicht geeft in de verschillende manieren waarop het moderne wereldchristendom beschreven kan worden. Daarnaast wordt in ieder college gewerkt aan individuele case studies, waarin iedere student een specifieke regio en type christendom nader bestudeert (naar eigen keuze). In dit kader wordt literatuur gezocht, samenvattingen gemaakt en een opzet voor een presentatie en paper ontwikkelt; dit resulteert in een referaat en paper waarmee het college wordt afgesloten.

De bijeenkomsten staan gepland op dinsdagmiddag, van 15.00-17.00; op 8/9, 22/9, 6/10, 27/10, 20/11, en 1/12.
Tijdens de laatste bijeenkomst zullen de referaten worden gehouden.
De eerste versie van de paper wordt ingeleverd op dinsdag 8 december, de tweede versie op dinsdag 15 december.

Toetsing

Blackboard

Literatuur

  • Philip Jenkins, The New Faces of Christianity. Reading the Bible in the Global South (Oxford: Oxford University Press 2006)

  • Nader op te geven artikelen.

Aanmelden

Aanmelden via uSis.

Contact

Prof. dr. H.L. Murre-van den Berg