Studiegids

nl en

Indonesisch 3 (Onderwijs in Indonesië)

Vak
2010-2011

Toegangseisen

Indonesisch 2 voldoende afgerond.

Beschrijving

Dit college omvat een zomercursus (Indonesisch 3a) van 7 weken aan het taalinstituut Alam Bahasa Indonesia te Yogyakarta. Studenten volgen 30 uur per week onderwijs met de mogelijkheid tot extra-curriculaire culturele activiteiten (dans, koken, excursie, batik, etc).

Voor studenten die niet deel kunnen nemen aan de zomercursus is een alternatief programma beschikbaar.

Leerdoelen

Verhogen van actieve en passieve taalbeheersing, met bijzondere aandacht voor uitbreiding van de woordenschat en het verkrijgen van inzicht in verschillende taalgebruikssituaties. Omdat nieuw vocabulaire in context wordt aangeboden, krijgt de student een beter inzicht in subtiele semantische verschillen. Daarnaast krijgt de student een beter beeld van alledaags Indonesisch zoals dat in Indonesië zelf wordt gebruikt. Het te bereiken niveau in het Europees Referentie kader is B1.

Rooster

n.v.t.

Onderwijsvorm

Werkcollege

Toetsing

  • schriftelijk/mondeling tentamen in Yogyakarta

  • referaat, mondelinge presentatie na terugkomst in Leiden

Blackboard

Abstracts en Powerpoints van de presentatie moeten ruim van tevoren geüpload worden op Blackboard zodat de aanwezige docenten vragen kunnen voorbereiden bij de te houden presentatie.

Literatuur

Bahasaku 2A en 2B, Bahasaku 3, Bahasaku 4
Te verkrijgen bij aankomst in Yogyakarta.

Aanmelden

Aanmelden via uSis verplicht
Niet beschikbaar als A la Carte- en Contractonderwijs.

Contact

Bij de docent: A. van Engelenhoven