Studiegids

nl en

Performance, literatuur en media in Indonesië

Vak
2010-2011

Toegangseisen

Succesvolle afsluiting van de colleges Literaturen van Zuidoost-Azië en Moderne Media in Indonesië en taalbeheersing Indonesisch op tweedejaars niveau.

Beschrijving

In het collegejaar 2010/2011 is het college Performance, literatuur en media in Indonesië gewijd aan een verhaaltype dat in veel culturen voorkomt: de queeste oftewel de zoektocht. In Indonesische culturen vindt men de queeste als thema van onder andere geschreven en mondelinge literaturen, vormen van toneel en poppenspel, en beeldende kunst.

Wij zullen de contextuele en inhoudelijke aspecten van de queeste exploreren aan de hand van een voorbeeld uit Java en Bali. Dit het verhaal over de held Bima die op zoek is naar spirituele reinheid (loutering). Het staat onder andere bekend onder de titel Dewa Ruci en Bima Suci. Hoewel dit verhaal zich afspeelt tegen de achtergrond van de wajang-mythologie, afkomstig uit India, is het hoogstwaarschijnlijk Javaans van oorsprong. Het heeft in de loop der eeuwen verschillende verschijningsvormen gekregen, vaak verbonden met een bepaalde godsdienst of ideologie. In geschreven literaire vorm bijvoorbeeld is er een boeddhistische versie van bekend, een hindoeïstische, een aantal christelijke interpretaties, een aantal javanistische, islamitische, Indonesisch-nationalistische, enz. Wij zullen ons vooral richten op de veranderingen die dit verhaal onderging wanneer het vanuit de ene religieuze omgeving werd overgenomen in een andere, zowel binnen Indonesië als daarbuiten.

Leerdoelen

 1. Voortgezette kennismaking met sleutelbegrippen uit de literatuurwetenschap, narratologie (verhaalleer), performance studies, mediastudies en de cultuurstudies in algemene zin, waaronder narratief, tekst en context (met de bijbehorende processen), queeste, allegorie, performance en performativiteit, syncretisme, globalisering en mondiale cultuurstromen.
 2. Verbreding van de kennis van Indonesische literaturen, toneelvormen en verwante kunstuitingen in sociale en historische context, met bijzondere aandacht voor godsdienstige aspecten.
 3. Verhoging van de taalbeheersing door het interpreteren van Indonesische en Maleise teksten uit verschillende genres en perioden.

Rooster

Zie website

Onderwijsvorm

Werkcollege

Toetsing

 • Wekelijkse opdrachten over de leesstof (50% van het eindcijfer)

 • Schriftelijk eindtentamen (50%).

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt voor:

 • gedetailleerde inhoudsopgave van de collegeserie

 • teksten

 • beschikbaar stellen van de opdrachten

 • inleveren van de opdrachten door studenten

 • mededelingen

Literatuur

Een lees-, luister- en kijklijst, nader te bepalen, bestaande uit stukken in vier categorieën:

 • primaire materialen in het Indonesisch/Maleis of in andere Indonesische talen met Indonesische vertaling/ondertiteling

 • primaire teksten in of met Engelse en/of Nederlandse vertaling

 • artikelen en hoofdstukken m.b.t. de cultureel-historische context

 • theoretisch georiënteerde artikelen en hoofdstukken

De literatuur dient voorafgaand aan het desbetreffende college bestudeerd te worden.

Aanmelden

Aanmelden via uSis verplicht
Aanmelden voor Contractonderwijs

Contact

Prof.dr. B. Arps