Studiegids

nl en

Inleiding in de Austronesische taalkunde

Vak
2010-2011

Toegangseisen

Bekendheid met Indonesisch, Inleiding taalkunde afgerond.

Beschrijving

Door middel van thuisopdrachten wordt in dit college een overzicht aangeboden van de Austronesische taalkunde. Collegeschema:

 1. Inleiding
 2. Klankwetten
 3. Klankverschuivingen
 4. Reconstructies
 5. Het Fillipijnse syntactische type
 6. Ergativiteit
 7. Actief versus passief
 8. Recapitulatie
 9. Deixis
 10. Possessieve constructies
 11. Geheimtalen
 12. Creolistiek
 13. Schrift in Indonesië
 14. Afsluiting

Leerdoelen

Dit college beoogt het bekendmaken met basisbegrippen in de Austronesische taalkunde, diachronisch, typologisch en antropologisch-linguistisch.

Rooster

Zie website

Onderwijsvorm

Werkcollege

Toetsing

Het cijfer wordt bepaald aan de hand van de te maken thuisopdrachten.

Blackboard

De opdrachten worden via Blackboard aangeleverd.

Literatuur

Te verstrekken tijdens college.

Aanmelden

Aanmelden via uSis verplicht
Aanmelden voor Contractonderwijs

Contact

Bij de docent: A. van Engelenhoven