Studiegids

nl en

Verhalende kunst van Zuidoost-Azië

Vak
2010-2011

Toegangseisen

Geen

Beschrijving

Dit college bestaat uit twee delen. In het eerste deel wordt aandacht besteed aan verschillende visuele versies van het Ramayana, een van oorsprong Indiaas heldendicht dat ook in Zuidoost-Azië populair werd en ook daar tot de klassieke literatuur behoort. Er wordt ingezoomd op de grote variatie in de wijze waarop dit verhaal tussen de 8e en 20e eeuw tot leven is gebracht in de kunst en materiële cultuur van een aantal Zuidoostaziatische culturen (in Myanmar, Thailand, Cambodja en Indonesië).

In het tweede deel kiezen studenten individueel één of meer visuele versies van een ander verhaal uit de klassieke hindoe-boeddhistische traditie van Zuidoost-Azië. Zij beschrijven die met behulp van vertalingen van de overgeleverde teksten en besteden daarbij aandacht aan de relatie tussen tekst en afbeelding. In groepen vergelijken zij vervolgens verschillende visuele versies van een gekozen verhaal en proberen zij te ontdekken wat de verschillende visuele versies willen vertellen: het verhaal zoals we het uit de teksten kennen of iets anders?

Leerdoelen

  • Verdieping van de kennis van de kunst en materiële cultuur in Zuidoost-Azië.

  • Op wetenschappelijke wijze verslag leren doen van een visuele analyse.

  • Inzicht verwerven in de functie van kunst in de eigen culturele context.

  • Inzicht verkrijgen in de kunsthistorische discipline zoals toegepast in Zuidoost-Azië.

Rooster

Zie website

Onderwijsvorm

Werkcollege

Er geldt een aanwezigheidsplicht. Afwezigheid moet vooraf worden gemeld bij de docent. Indien meer dan twee colleges worden gemist kan de student niet meer deelnemen aan het college en de toetsing.

Toetsing

  • opdrachten (40%)

  • werkstuk (30%)

  • mondelinge presentatie (30%)

Blackboard

Blackboard wordt gebruik voor:

  • het beschikbaar stellen van opdrachten en literatuur

  • het inleveren van opdrachten

Literatuur

Artikelen via Blackboard of via opgave van de docent. Een lijst is beschikbaar aan het begin van het college. Er hoeft geen literatuur voorafgaand aan de colleges worden bestudeerd.

Aanmelden

Aanmelden via uSis verplicht
Aanmelden voor A la Carte
Aanmelden voor Contractonderwijs

Contact

Dr. M.J. Klokke