Studiegids

nl en

Bioorganic synthesis

Vak
2010-2011

Het programma omvat een korte onderzoeksstage. De student neemt door middel van experimenteel synthetisch werk deel aan lopend onderzoek naar de opheldering van een biologisch proces of de ontwikkeling van een geneesmiddel.