Studiegids

nl en

Immigratierecht als een probleem van ongelijke behandeling

Vak
2010-2011

Toegangseisen

N.v.t.

Beschrijving

Een inleiding in de manier waarop juristen omgaan met het verschil tussen staatsburgers en vreemdelingen bij het vormen van immigratierecht. De volgende onderwerpen komen aan de orde:

 • Ethiek van migratierecht: is migratie goed of slecht?

 • Hoe het recht werkt bij regulering van immigratie.

 • Wat is de reden voor ongelijke behandeling van staatsburgers en vreemdelingen? Wat is het effect ervan voor de kansen op integratie?

 • Discriminatie naar nationaliteit: opvattingen van de Commissie Gelijke behandeling.

 • Verschillen in behandeling van asielzoekers en gezinsherenigers.

Leerdoelen

 • Kennis van de belangrijkste dilemma’s in het vreemdelingenrecht;

 • Algemeen inzicht in wijze van regulering van het vreemdelingenrecht;

 • Inzicht in de wijze waarop onderscheid wordt gemaakt tussen onderdanen en vreemdelingen en vreemdelingen onderling;

 • Het tot uitdrukking brengen van de eigen opvattingen over onderscheid in het vreemdelingenrecht.

Rooster

Het Instituut voor Immigratierecht (Faculteit Rechten) roostert het vak en het rooster is te vinden op Blackboard

Onderwijsvorm

Werkcollege

Toetsing

De studenten wordt gevraagd in de loop van de cursus een essay te schrijven dat op uiterlijk 24 december 2010 moet worden ingeleverd. Het thema voor het essay wordt bij het begin van de collegecyclus opgegeven. Het cijfer voor het essay geldt als cijfer voor het vak.

Blackboard

Er wordt in de cursus gebruik gemaakt van Blackboard.

Literatuur

Let op: de literatuur is gewijzigd

 • Reader (verkrijgbaar eind oktober bij het Instituut voor Immigratierecht)

 • Lodder, G.G. (2008, 3rd edition). Vreemdelingenrecht in vogelvlucht. SDU juridisch. ISBN-13: 9789012380058

Aanmelden

Voor ALLE hoorcolleges, werkgroepen, tentamen en herkansing van het vak is aparte inschrijving via uSis verplicht.

 • Inschrijven voor de hoorcolleges van het vak kan vanaf twee maanden tot uiterlijk één week voordat het eerste college plaatsvindt;

 • Inschrijven voor de werkgroepen van het vak kan vanaf twee maanden tot uiterlijk één week voordat de eerste werkgroepbijeenkomst plaatsvindt;

 • Inschrijven voor het tentamen kan vanaf twee maanden tot uiterlijk één week voordat het tentamen plaatsvindt;

 • Inschrijven voor de herkansing kan vanaf twee maanden tot uiterlijk één week voordat de herkansing plaatsvindt.

Let op: zonder inschrijving in uSis kan men niet deelnemen aan het onderwijs, tentamen of de herkansing.

Contact

De docenten van het vak zijn bereikbaar via email: