Studiegids

nl en

Verwerving en verwerking van taal in een meertalige samenleving

Vak
2010-2011

Beschrijving

Studenten ontwikkelen kennis en inzichten op het gebied van de taalwetenschap, de psycholinguïstiek en de neurolinguïstiek. Meer specifiek gaat het om kennis en inzichten over

  • taalmodaliteiten: gesproken, geschreven en gebarentaal

  • taalverwerving, zowel receptief als productief

  • meertaligheid (bi/multilingualisme): in hoeverre is er sprake van gezamenlijke of verschillende taalsystemen in een persoon?

  • taalstoornissen en afasie bij meertalige personen

  • taalverlies: Wat gebeurt er met iemands taalbeheersing wanneer men die taal niet (meer) gebruikt? Kun je je moedertaal volledig verliezen?

Leerdoelen

Studenten ontwikkelen kennis en inzichten op het gebied van de taalwetenschap, de psycholinguïstiek en de neurolinguïstiek. Meer specifiek gaat het om kennis en inzichten over

  • taalmodaliteiten: gesproken, geschreven en gebarentaal

  • taalverwerving, zowel receptief als productief

  • meertaligheid (bi/multilingualisme): in hoeverre is er sprake van gezamenlijke of verschillende taalsystemen in een persoon?

  • taalstoornissen en afasie bij meertalige personen

  • taalverlies: Wat gebeurt er met iemands taalbeheersing wanneer men die taal niet (meer) gebruikt? Kun je je moedertaal volledig verliezen?

Rooster

Verwerving en verwerking van taal in een meertalige samenleving (2010-2011)

Onderwijsvorm

7 colleges

Toetsing

Schriftelijk tentamen

De Faculteit Sociale Wetenschappen heeft per 1 januari 2006 het systeem Ephorus ingevoerd dat docenten kunnen gebruiken om werkstukken van studenten systematisch op plagiaat te controleren. Zie ook fraude .

Literatuur

Wordt nog bekend gemaakt

Aanmelden

Inschrijving via uSis vanaf 10/1/2011. Zie ook inschrijving minor Multiculturele samenleving

NB: Inschrijving voor het tentamen en hertentamen gaat niet automatisch. Inschrijven voor het (her)tentamen doe je uiterlijk 1 week van te voren via uSis. Wie zich niet inschrijft, kan niet meedoen aan het (her)tentamen.

Contact

Prof.dr. N.O.Schiller
FSW: kamer 2A47
Telefoon: 071 5275686
E-mail: