Vanwege de coronamaatregelen kan de onderwijsvorm of tentaminering afwijken. Zie voor actuele informatie de betreffende cursuspagina’s op Brightspace.

Studiegids

nl en

Wetenschappelijk werkstuk

Vak
2010-2011

In de tweede helft van het eerste semester begin je aan een zelfstandig wetenschappelijk onderzoek. Over dit onderzoek schrijf je een wetenschappelijk werkstuk van omstreeks 16 A-viertjes, exlusief bijlagen (± 10.000 woorden).

In het eerste semester kost dit ongeveer 5 ects, in het tweede semester ongeveer 8 ects.

Dit onderzoek moet aansluiten bij het lopende onderzoek van een van de docenten Journalistiek en Nieuwe Media.