Studiegids

nl en

Van Zeil naar Stoom. Veranderingen in de Nederlandse scheepvaart tussen 1840 en 1914

Vak
2010-2011

Toegangseisen

Beschrijving

De Nederlandse scheepvaart maakte in de tweede helft van de negentiende eeuw stormachtige tijden door. In een steeds sneller tempo werd de traditionele zeilvaart verdrongen door de stoomvaart. Sommige reders zetten hun zeilschepen in voor de wilde vaart en wisten zo de zeilvaart tot aan het begin van de twintigste eeuw te rekken. Maar de toekomst was ontegenzeggelijk aan de stoomvaart die het mogelijk maakte om geregelde passagiers- en vrachtdiensten met verre havens te onderhouden. Nederlandse rederijen kregen in de overgang van het zeil- naar het stoomtijdperk te maken met een groeiende internationale concurrentie.
De deelnemers aan het werkcollege ‘Van Zeil naar Stoom’ zullen onderzoek doen in de collectie van het Nederlands Scheepvaartmuseum in Amsterdam. Aan de hand van objecten worden diverse onderwerpen van de overgang van het zeiltijdperk naar het stoomtijdperk onderzocht, waaronder de laatste zeilvaartreders en hun schepen, de veranderingen in de scheepsbouw en de opkomst van grote, kapitaalintensieve rederijen als de Nederlandse Stoomvaart Maatschappij en de Holland-Amerika Lijn. De studenten worden bij het onderzoek in Amsterdam begeleid door de conservatoren van het Scheepvaart Museum.

Leerdoelen

Verwerven van kennis en inzicht in de ingrijpende veranderingen die in de Nederlandse scheepvaart plaatsgevonden tijdens de overgang van de zeilvaart naar de stoomvaart.

Rooster

Semester 2, zie hier

Onderwijsvorm

Werkcollege. (NB. verplichte aanwezigheid zie studiereglement Instituut voor Geschiedenis, art 2)

Toetsing

Presentatie en participatie college (25%), werkstuk (75%).

Blackboard

Literatuur

Wordt nader bekend gemaakt.

Aanmelden

Zie aanmeldingsprocedure.

Contact

Opmerkingen