Studiegids

nl en

Focus 5a+6: Identiteit in literatuur en film: 'China' en ander buitenland in Japanse context (I)

Vak
2010-2011

Toegangseisen

BA2 Focus colleges Literatuur of film van Japan, premoderne geschiedenis van Japan, Kunst van Japan, dan wel na overleg met docent.

Beschrijving

Vanaf het moment dat Japanners konden schrijven, hebben zij zich altijd moeten afvragen wat hun relatie tot het – buitenland – was. In de eerste plaats was dat China-al was het maar omdat hun eerste schrift nu eenmaal het Chinese was. Dit college zal aan de hand van literaire teksten (in vertaling) en films, uit de achtste t/m twintigste eeuw én secundaire literatuur, een beeld schetsen van de verschillende ideeën over en associaties met China en het andere buitenland die er in Japan hebben bestaan en nog steeds bestaan. Daarmee wordt meteen ook een impressie geschetst van de ideeën die Japan over zichzelf koestert.

Leerdoelen

Kennis en inzichten bouwen voort op in het propedeusejaar en het tweede jaar (Focuscolleges Aspecten van de Japanse literatuurgeschiedenis en Aspecten van de Japanse filmgeschiedenis) opgebouwde kennis van en inzichten in Japanse cultuur en literatuur in het bijzonder. Deze worden verder uitgebreid met bewustwording van specifieke disciplinaire benadering (de studie van literatuur en film). Vaardigheden die worden geoefend zijn: mondelinge presentatie alsmede elementaire onderzoeksvaardigheden en schriftelijke (paper). Dit laatste is gekoppeld aan door de Opleiding gecoördineerd onderwijs schrijfvaardigheden. Verdere verdieping is mogelijk via het tweede deel van dit college (tweede semester) en het daaraan gekoppelde BA-eindwerkstuk.

Rooster

Zie rooster

Onderwijsvorm

Werkcollege

Toetsing

  • Participatie-element (aanwezigheid, participatie tijdens college, (mondelinge) presentatie) (30%)

  • analytisch element (schriftelijk essay over secundaire literatuur, 1,000-1,500 woorden) (20%)

  • onderzoekselement (en een paper over in overleg met docent te kiezen onderwerp, 2,000-2,500 woorden) (30%)

  • samenvattend element (schriftelijk tentamen over behandelde stof) (20%).

Blackboard

Er wordt in de cursus gebruik gemaakt van Blackboard

Literatuur

Reader, via Studie punt geesteswetenschappen (Lipsius)

Aanmelden

Inschrijven via uSis is verplicht.
Aanmelden voor A la Carte
Aanmelden voor Contractonderwijs

Contact

Prof.dr. I.B. Smits