Studiegids

nl en

Principles of Research Based Business

Vak 2010-2011

Omschrijving

Deze cursus biedt een geïntegreerd programma waarin je leert om jezelf kennis en vaardigheden eigen te maken op het gebied van de commercialisatie van in onderzoek gegenereerde kennis en uitvindingen. De nadruk ligt op research-based business in de Life Sciences sector (Pharma en Biotech). Dit in samenhang met de focus van de bedrijvigheid op het Science Park en het onderzoek in het LUMC en de universiteit.

Inschrijven

‘Priniciples of Research Based Business’ is een onderdeel van de Science and Research Based Business minor (30 ects) maar de cursus is ook als los keuzevak te volgen (15 ects). De cursus is geschikt voor 3e jaars bachelor studenten die affiniteit hebben met Science & Technology en voor master studenten tijdens hun Science specialisatie als los keuzevak. De cursus begint op 15 november 2010 en loopt tot 28 januari 2011. Om je aan te melden voor Principles of RBB (als onderdeel van de minor en als los keuzevak) graag het registratie formulier invullen.

Naast Principles of RBB biedt SBB nog drie cursussen aan op het gebied van Research Based Business, namelijk RBB Opportunities, RBB Ventures en RBB Planning. Deze drie cursussen, die zowel los voor 5 ects elk als samen voor 15 ects gevolgd kunnen worden, is bedoeld voor Science master studenten, PhD studenten en werknemers. Deze cursussen worden voornamelijk in de avonduren gedoceerd. Lees meer over deze Research Based Business cursussen die eerder werden aangeboden onder de naam Orientation on Technopreneurship.

Opbouw cursus

Opportunities:
De cursus start met het ontdekken van research-based business opportunities in de Life Sciences. Werkend in teams analyseer je hoe research-based producten en bedrijven tot stand zijn gekomen en met name welke wetenschappelijke ontwikkelingen en uitvindingen hieraan ten grondslag hebben gelegen. Onderdeel van het analyseproces zijn interviews die je zult afnemen bij ondernemers en medewerkers van bedrijven die hierbij betrokken zijn geweest.
Vervolgens verken je de mogelijkheden om recente uitvindingen, gedaan in wetenschappelijk onderzoek in de life sciences, te ontwikkelen tot business opportunities. Onderdeel hiervan zijn interviews met de betrokken uitvinders, uitwerking van de mogelijkheden in de markt en afweging van de potentiële kosten en baten. Gaandeweg wordt vastgesteld wat belangrijke kwesties zijn in het commercialisatieproces. De resultaten van de analyses en de verkenningen worden schriftelijke en mondeling gerapporteerd en onder leiding van de docenten in de groep besproken.

Business Cases:
In een serie business cases over managerial issues in het tot stand brengen van science- en technology based business wordt op uiteenlopende aspecten dieper ingegaan. Zaken die in deze cases centraal staan zijn ondermeer de persoonlijke eigenschappen van ondernemers, de rol van patenten, de keuze voor het business model, academisch versus surrogaat ondernemerschap, het vormen van een team van oprichters, de mogelijkheden om een startende onderneming te financieren en de wijze waarop investeerders ondernemingsplannen beoordelen en waarderen. De cases worden geanalyseerd en besproken aan de hand van theoretische concepten zoals beschreven in tekstboeken, technical notes en wetenschappelijke artikelen.

Technology Transfer:
Vervolgens wordt er specifiek aandacht besteed aan Technology Transfer. Dit is het proces van de overdracht van technologie en exploitatierechten van onderzoeksinstellingen naar bedrijven: het aanvragen van octrooien, het in-en uitlicenseren van know-how en octrooirechten, het inschatten van de waarde, het voeren van onderhandelingen en het sluiten van overeenkomsten.

Gedurende de cursus werk je, begeleid door een business coach, in teams aan een business plan. Het onderwerp is een nieuw op te richten onderneming op basis van een business opportunity voortkomend uit onderzoek aan de universiteit of in het bedrijfsleven. Dit vergt de toepassing en integratie van de kennis die in de cursus is opgedaan. In een slotbijeenkomst presenteer en verdedig je met je team jullie business plan ten overstaan van investeerders en ondernemers.

Onderwijsstaf

Coördinerende docenten:

  • Harmen Jousma en Grada Degenaars (FWN)

Het onderwijs wordt opgezet en begeleid in samenwerking met Leiden University Research and Innovation Services (LURIS), ondernemers en medewerkers van bedrijven op het Science Park en coaches van uiteenlopende bedrijven, banken, management consultancies en investeringsmaatschappijen met ervaring op het gebied van research-based business planning en development.

Literatuur

De onderstaande literatuurlijst is slechts een voorlopige literatuurlijst, om studenten een idee te geven van de te verwachte literatuur. De uiteindelijk te gebruiken boeken worden door het SBB Team ter beschikking gesteld door middel van een uitleen systeem.

  • Kubr, Marchesi, Ilar and Kienhuis, Starting up – Achieving success with professional business planning, McKinsey and Company, 1998
  • Scott Shane, Finding Fertile Ground: Identifying Extraordinary Opportunities for New Ventures, Pearson Education, 2005

Organisatie

Wil je meer weten over de organisatie SBB, neem dan een kijkje op de SBB website