Studiegids

nl en

Het Verlangen naar de Ander: Gender en Etniciteit Nu

Vak
2010-2011

Toegangseisen

Beschrijving

In dit college onderzoeken we verschillende cultuurgebonden noties van gender en seksualiteit, en de interculturele interacties tussen die opvattingen. We zullen zien dat noties van gender, seksualiteit, ras en etniciteit nauw met elkaar verweven zijn. We beginnen met het controversiële en baanbrekende onderzoek van Margaret Mead, Frantz Fanon, Sander Gilman en Lillian Smith, en vervolgen met exploraties van de positie van vrouwen wereldwijd, de erotische beeldvorming over culturele anderen, en o.a. de discussies over hoofddoekjes, vrouwenbesnijdenis, homoseksualiteit, met bijzondere aandacht voor de rol van literatuur, theater en film.

Leerdoelen

Rooster

Collegerooster

Onderwijsvorm

Werkcollege

Toetsing

Blackboard

Literatuur

Aanmelden

Contact

mw. dr. I. Hoving