Studiegids

nl en

Indonesisch 4 (pensum)

Vak
2010-2011

Toegangseisen

 • Indonesische taalvaardigheid op tweedejaars niveau.

 • Basiskennis van moderne Indonesische literatuur op tweejaars niveau.

Beschrijving

Het werkcollege Indonesisch 4 (Pensum) biedt een inleiding in het vertalen en bespreken van moderne Indonesische literaire teksten. Het gebruikte lesmateriaal (novellen en korte verhalen) wordt door de docent aangeleverd. De studenten moeten elk week enkele bladzijden vertalen en ten minste 24 uur voor het college naar de docent sturen. De wekelijkse colleges zullen worden gebruikt voor het bespreken van de vertaling en de sociologishe aspecten van de teksten. Tevens moeten de studenten een samenvatting met commentaar schrijven over de literaire teksten die gebruikt zijn in dit college.

Leerdoelen

 • Vergroten van de Indonesische woordenschat van de studenten.

 • Verbeteren van de vertaalvardigheid van Indonesisch naar Nederlands.

Rooster

Zie website

Onderwijsvorm

Werkcollege

Toetsing

 • Aanwezigheid en actieve participatie tijdens college (20% van het cijfer)

 • Wekelijkse opdrachten (vertaling) (40% van het cijfer)

 • Schriftelijk tentamen: vertaling van een deel van het lesmateriaal (40% van het cijfer)

Blackboard

n.v.t.

Literatuur

 • Lubis, Mochtar. 1995. Harimau! Harimau! Jakarta: Yayasan Obor Indonesi (3e druk).

 • Navis, A.A. 1986. Robohnya surau kami: kumpulan cerpen. Jakarta: Gramedia.

Aanmelden

Aanmelden via uSis verplicht
Aanmelden voor Contractonderwijs

Contact

Drs. S. Suryadi

Opmerkingen

 • Studenten moeten aanwezig zijn bij ten minste 75% van de colleges.

 • Afwezigheid moet ruim op tijd aan de docent per e-mail worden meegedeeld.

 • Studenten moeten alle examenonderdelen afgerond hebben om een cijfer te krijgen.