Studiegids

nl en

Indonesisch 5: Taal en Communicatie 2

Vak
2010-2011

Toegangseisen

 • Indonesische taalvaardigheid op tweedejaars niveau.

 • Basiskennis van godsdienst en literatuur in Indonesië op tweedejaars niveau.

Beschrijving

Het werkcollege Indonesisch 5: taal en communicatie 2 is een inleiding in de orale tradities pantun en syair in Indonesië. Er word gebruik gemaakt van pantun en syair transcripties in boeken met als doelstelling bekend te worden met de karakeristieken van het literaire taalgebruik en om te oefenen in het vertalen naar het Nederlandsch. De studenten kunnen ook gebruikmaken van de handschriften uit de collecties in de Universiteitsbibliotheek. In wekelijkse bijeenkomsten behandelt de docent het theoretische, historische en sociale aspecten van pantun en syair genres gerelateerd aan de maleistalige wereld en wordt de gemaakte vertaling besproken. De studenten moeten tevens zelf oefenen in het componeren en voordagen van pantun en syair tijden dit college.

Leerdoelen

 • Verbreden van de Indonesische wordenschat van de studenten.

 • Kennis van en inzicht in het literaire taalgebruik en poetica van Indonesische traditionele orale literatuur.

 • Kennis van de varianten van het Indonesisch anders dan de standaard.

Rooster

Zie website

Onderwijsvorm

Werkcollege

Toetsing

 • Aanwezigheid en actieve participatie tijdens college (30% van het cijfer)

 • Wekelijkse opdrachten (30% van het cijfer)

 • Schriftelijk tentamen met enkele essayvragen (40% van het cijfer)

Blackboard

n.v.t.

Literatuur

 • Braginsky, Vladimir I. 2004. The heritage of traditional Malay literature: a historical survey of genres, writings and literary views. Leiden: KITLV Press.

 • Daillie, François-René. 2002. Alam pantun Melayu: studies on the Malay pantun. Dewan Bahasa dan Pustaka (3rd ed.).

 • Sweeney, Amin. 1987. A full hearing: orality and literacy in the Malay world. Berkeley: University of California Press.

 • Hamilton, A.W. 1956. Malay pantun = pantun Mĕlayu. Singapore: Moore (eth ed.).

 • Pantoen. 1958. Pantoen Melaju. Djakarta: Balai Pustaka (cet. ke-6).

 • Thomas, Philip. 1979. ‘Syair and pantun prosody’, Indonesia 27: 51-64.

Aanmelden

Aanmelden via uSis verplicht
Aanmelden voor Contractonderwijs

Contact

Drs. S. Suryadi

Opmerkingen

 • Studenten moeten aanwezig zijn bij ten minste 75% van de colleges.

 • Afwezigheid moet ruim op tijd aan de docent per e-mail worden meegedeeld.

 • Studenten moeten alle examenonderdelen afgerond hebben om een cijfer te krijgen.