Studiegids

nl en

Indonesisch 6: Taal en Communicatie 3

Vak
2010-2011

Toegangseisen

 • Indonesisch taalvaardigheid op eerste semester derdejaars niveau.

 • Kennis van Indonesische literatuur en haar geschiedenis op eerste semester derdejaars niveau.

Beschrijving

Het werkcollege Indonesisch 6: Taal en Communicatie 3 is een inleiding in het lezen en bespreken van moderne Indonesische literaire tektsten uit de koloniale en moderne periode. In wekelijkse bijeenkomsten geeft de docent een overzicht van de historische ontwikkeling van de moderne Indonesische literatuur. De studenten lezen zelfstandig een novelle en een stuiversroman, door de docent op te geven. Tijdens de wekelijkse bijeenkomsten worden deze literaire teksten besproken.

Vervolgens kiest iedere student een Indonesische novelle of stuiversroman uit de koloniale of moderne periode. De docent zal de studenten informeren over titels van Indonesische novellen en stuiversromans in de bibliotheek van het KITLV. Iedere student moet een presentatie houden in het Indonesisch over de novelle/stuiversroman van zijn/haar keus. De presentatie is het uitgangspunt voor een paper.

Leerdoelen

 • Verbreden de Indonesische woordenschat.

 • Kennis van varianten van het Indonesisch buiten het standaard-Indonesisch.

 • Kennis van en inzicht in de taal van moderne Indonesische literatuur.

 • Oefening in het formuleren van ideeën en opvattingen in mondeling en schriftelijk taalgebruik van het Indonesisch.

Rooster

Zie website

Onderwijsvorm

Werkgroep

Toetsing

 • Aanwezigheid en actieve participatie tijdens college (15% van het cijfer)

 • Mondelinge presentatie in het Indonesich (45% van het cijfer)

 • Opstel van 3000 woorden in het Indonesisch (40% van het cijfer)

Blackboard

n.v.t.

Literatuur

 • Mahayana, Maman S. et al. 1992. Ringkasan dan ulasan novel Indonesia modern. Jakarta: PT. Gramedia.

 • Teeuw, A. 1979. Modern Indonesian literature, Vol. 1 & 2. Den Haag: Nijhoff.

Aanmelden

Aanmelden via uSis verplicht
Aanmelden voor Contractonderwijs

Contact

Drs. S. Suryadi

Opmerkingen

 • Studenten moeten aanwezig zijn bij ten minste 75% van de colleges.

 • Afwezigheid moet ruim op tijd aan de docent per e-mail worden meegedeeld.

 • Studenten moeten alle examenonderdelen afgerond hebben om een cijfer te krijgen.