Studiegids

nl en

Rituelen en symbolen van de islam

Vak
2010-2011

Toegangseisen

Geen

Beschrijving

In dit college komen twee soorten bronnen aan de orde. De eerste soort geeft de devotionele voorschriften aan zoals beschreven in de normatieve islamitische bronnen maar ook met aandacht voor de huidige situatie. De tweede soort bestudeert de verwerking van deze devotionele voorschriften in het leven van moslims in het Westen. Daarvoor worden een aantal artikelen bestudeerd waarin een dergelijke verwerking aan de orde komt.

Leerdoelen

De doelstelling van deze cursus is drieledig, namelijk:

  • Inleiding geven over basisbegrippen die vaak gebruikt worden in de islamitische bronnen over islamitische jurisprudentie (Fiqh).

  • Het verwerven van een gedegen kennis van de juridische discussies betreffende de devotionele voorschriften in het islamitische recht.

  • Aandacht besteden aan wederzijdse invloeden tussen deze voorschriften aan de ene kant en de context waarin een moslim zich bevindt aan de andere.

In dit kader komt het realiseren van deze devotionele voorschriften in de betrekkingen tussen moslims en niet-moslims en in het leven van moslims in het Westen als centraal thema in dit college.

Rooster

Zie website

Onderwijsvorm

Hoor- en werkcollege

Toetsing

Schriftelijk tentamen

Blackboard

n.v.t.

Literatuur

De studenten krijgen bij het eerste college een reader.

Aanmelden

Aanmelden via uSis verplicht
Aanmelden voor A la Carte
Aanmelden voor Contractonderwijs

Contact

M. Ghaly