Studiegids

nl en

Taal in Cultuur

Vak
2010-2011

Toegangseisen

Beschrijving

Taal in de cultuur is een verdiepingsvak. In deze cursus zal de Spaanse taal bekeken worden vanuit de culturele context van de spreker. Dit betekent dat de student zal worden geconfronteerd met gewoontes, omgangsvormen en een aantal verhalen, teksten, films en beelden die deel uit maken van de culturele en maatschappelijke achtergrond van elke Spaanstalige spreker. De student leert materiaal over een thema te verzamelen en te verwerken tot een mondeling referaat en een schriftelijke verslaglegging.

Leerdoelen

Kennis van Spaanstalige culturele en maatschappelijke contexten.

Rooster

Collegerooster

Onderwijsvorm

De cursus bestaat uit hoor- en werk colleges. Studenten moeten presentaties houden in het Spaans.

Toetsing

Referaat en werkstuk.

Blackboard

Blackboard geeft informatie over het vak, de literatuur, het collegerooster en het tentamenrooster.

Literatuur

Informatie

Dr. G. Inzaurralde, tel.nr 071-5272214, e-mail: g.inzaurralde@hum.leidenuniv.nl