Studiegids

nl en

Practicum musicae 1: instrumentaal of vocaal keuzevak (klassiek of jazz)

Vak 2011-2012

1. Beschrijving

Practicum Musicae (PM) biedt multigetalenteerde universitaire studenten de mogelijkheid hun muzikaliteit intensief te voeden en ontplooien aan het Koninklijk Conservatorium in Den Haag. De studiepunten kunnen ter invulling van de vrije ruimte in elke Leidse opleiding gelden. Naast instrumentale of vocale privélessen, aan de afdelingen Klassiek, Jazz of Oude Muziek, volg je ook theorielessen. Via PM kun je je zeer breed ontwikkelen, academisch en muzikaal!

Practicum Musicae wordt aangeboden door de Academie der Kunsten (AdK). De AdK is een samenwerkingsverband tussen de Universiteit Leiden en de Hogeschool der Kunsten, die bestaat uit de Koninklijk Academie van Beeldende Kunsten (KABK) en het Koninklijk Conservatorium (KC). Zie voor meer informatie: Academie der Kunsten.

2. Opbouw

Het gehele PM-traject duurt drie jaar en heeft een studielast van 30 EC. Het programma kent drie niveaus: PM1 (10 EC), PM2 (10 EC) en PM3 (10EC). Studenten kunnen naar keuze ook een los jaar PM volgen.

Practicum Musicae bestaat uit de volgende onderdelen:
1. Individuele hoofdvakles: vijftig minuten instrumentale of vocale les per week van een docent van het Koninklijk Conservatorium (7 EC).
Studenten moeten zich realiseren dat de docenten op het KC op het hoogste niveau lesgeven en daarom ook een passende inzet verwachten.
2. Voor studenten van de afdeling Klassiek en Jazz-zang is daarnaast ruimte voor 12,5 minuten Coach Pianist per week. De studenten klassieke zang krijgen 25 minuten per week. Dit zijn lessen waarin de student begeleid wordt door een coach van het KC en zo het samenspel kan verbeteren. Voor pianisten is er 12,5 minuten per week ruimte voor Duoklas. Hierin leert de piano-student de kunst van het samenspel.
De student kan er, in overleg met de Coach Pianist, of Duoklas-docent, voor kiezen om om de twee weken 25 minuten les te nemen, of eenmaal per maand 50 minuten.
3. Elementaire Muziektheorie (EMT): 100 minuten theorieles per week (3 EC). Deze lessen zijn verplicht en worden getoets met een tentamen. In PM3 volgt de student geen EMT meer.

Het beoogde eindniveau na drie jaar Practicum Musicae ligt minimaal op het niveau van de bachelortoegangsexamens van het hoofdvakprogramma van het Koninklijk Conservatorium. Na een succesvol doorlopen PM-programma is doorstromen naar de KC-hoofdvakstudie in uitzonderlijke gevallen mogelijk.

Bij een succesvol afgerond PM-traject ontvangt de student een certificaat van het conservatorium.

3. Toelatingseisen

Om tot PM toegelaten te worden moeten studenten auditie doen voor een kleine commissie van docenten van het Koninklijk Conservatorium. Tijdens deze auditie wordt onderzocht of de student over voldoende motivatie, muzikale bekwaamheid en aanleg beschikt om gedurende het traject naar het beoogde eindniveau (zie hierboven) toe te groeien. De beslissing over de toelaatbaarheid van de student ligt bij de auditiecommissie.

De audities voor het volgende studiejaar vinden plaats in het daaraan voorafgaande studiejaar. Voor het studiejaar 2017-2018 is dat tussen 19 en 26 april 2017. De deadline voor inschrijving is 1 maart. Om onnodige teleurstellingen bij deze auditie te voorkomen, wordt er een voorselectie gehouden. In sommige gevallen en bij tijdige aanmelding, biedt het Conservatorium de mogelijkheid tot een voorselectie in de vorm van een proefles aan. Deze proeflessen vinden uiterlijk in februari plaats. Meld je dus op tijd aan. Na 1 maart zijn er geen proeflessen meer mogelijk en wordt de toelaatbaarheid tot de audities van de aspirant student beoordeeld op zijn/haar cv en motivatie.

Aspirant studenten Klassiek, Zang-Klassiek en Oude Muziek worden voor de voorselectie gevraagd een motivatiemail en een muzikaal cv op te sturen. In sommige gevallen kan de aspirant gevraagd worden om een opname op te sturen, of een proefles te volgen.
Aspirant Jazz-studenten wordt gevraagd een motivatie, cv en opname up te loaden voor de voorselectie.

De afdelingen Klassiek, Oude Muziek, Zang-Klassiek, Compositie en Jazz hanteren verschillende toelatingseisen en -procedures voor zowel de voorselectie als de formele auditie. Neem hierover contact op met de coördinator van Practicum Musicae via PM@Koncon.nl

Het Toelatingsniveau ligt op voorbereidende klasniveau, maar veel PM-studenten spelen bij hun toelating al op een hoger niveau.

4. Onderwijsvorm

  • Hoofdvakles: individueel
  • Correpetitie/duoklas: individueel/duo
  • Theoriecollege EMT: werkgroep

5. Rooster

De lessen van het PM vinden plaats in zowel het eerste als het tweede semester. De individuele lessen, waaronder ook de correpetities en duoklas, zijn op afspraak met de docent. Het theoriecollege EMT wordt op verschillende momenten in de week gegeven. Studenten kunnen hierdoor kiezen voor een lestijd die het beste binnen hun Leidse rooster past. Alle lessen vinden plaats op het Koninklijk Conservatorium (Juliana van Stolberglaan 1, Den Haag).

6. Toetsing

Een jaar PM wordt afgesloten met een examen voor een kleine commissie van docenten. Dit examen duurt ongeveer 20 minuten en vindt plaats in de periode mei/juni. Het programma wordt in overleg met de docent vastgesteld. EMT 1 wordt afgesloten met een schriftelijk tentamen in de periode mei/juni.

7. Honourstraject

Het is mogelijk om een honourstraject PM te volgen. Naast het gehele PM-programma doet de student een onderzoek, gebaseerd op een met de aan de student toegewezen onderzoekscoach geformuleerde onderzoeksvraag. Dit heeft als eindresultaat een paper. Kijk voor meer informatie op de pagina Practicum Musicae Honnours College

8. Aanmelden en informatie

Als je geïnteresseerd bent in het PM programma, kun je een mail met je motivatie en muzikale cv sturen naar:

De PM-coördinator PM@Koncon.nl

Aanmeldingen kunnen tot 1 maart opgestuurd worden, hierna is aanmelding niet meer mogelijk (hoge uitzondering daargelaten).

9. Opmerkingen

Practicum Musicae is uitsluitend bedoeld voor studenten van de Universiteit Leiden.
Voor andere vakken op het gebied van muziek en beeldende kunst, zie: Keuzevakken muziek en beeldende kunsten