Studiegids

nl en

Practicum musicae 3: instrumentaal of vocaal keuzevak (klassiek of jazz)

Vak 2011-2012

Toegangseisen

Je moet met succes het keuzevak Practicum musicae 2 hebben afgesloten (zowel praktisch als theoretisch). Toelating geschiedt op basis van het eindresultaat van je afsluitende tentamen van het Practicum musicae 2.

Beschrijving

Zie Practicum Musicae 1

Leerdoelen

In het laatste en afsluitende jaar van het Practicum Musicae dient de student een muzikaal niveau ontwikkeld te hebben dat vergelijkbaar is met het beginniveau van een hoofdvakstudie aan het Koninklijk Conservatorium.

Rooster

Eerste semester en tweede semester. De lessen vinden plaats in het gebouw van het Koninklijk Conservatorium (Juliana van Stolberglaan 1, Den Haag), met uitzondering van de orgellessen, die in de Westerkerk te Amsterdam worden gegeven. Voor het muziektheoretische deel word je ingedeeld, de praktische lessen worden in onderling overleg met de betreffende de docent afgesproken.

Onderwijsvorm

Individueel onderwijs.

Toetsing

Openbaar eindoptreden van dertig minuten voor een kleine commissie van docenten in mei of juni.

Literatuur

Wordt ter plekke besproken.

Aanmelden en informatie

Matthea de Muynck

Opmerkingen

Bij het Practicum Musicae 3 is geen theoretisch vak inbegrepen. De student richt zich in dit laatste jaar geheel op de muzikale praktijk.