Studiegids

nl en

Schilderen 1

Vak 2011-2012

Toegangseisen

Toelating via bespreking van een zelfgemaakte opdracht.

  • Maak drie schilderijen naar de waarneming (landschap, portret, etc.). Je bent vrij in het kiezen van je onderwerp, en

  • maak drie schilderijen aan de hand van één thema naar keuze.

De toelatingsgesprekken voor Schilderen zijn op dinsdag 31 augustus 2010 tussen 17.00 en 19.00 uur.
Studenten die zich hebben aangemeld voor dit keuzevak krijgen tijdig bericht hoe laat ze ingeroosterd zijn en waar het gesprek plaatsvindt.

Beschrijving

De deelnemers doen onderzoek naar de expressie- en toepassingsmogelijkheden van schildertechnieken. Ze verwerven basiskennis van en inzicht in schildertechnieken, en in het toepassen van kleur.
Ze leren inhoudelijke en formele beeldmiddelen hanteren, het werkproces te organiseren en verwerven ambachtelijke en technische vaardigheden. Ook is er aandacht voor de theorie en de toepassing van kleur, voor formele beeldmiddelen als lijn, vlak, kleur, contrast, toonwaarden, etc., voor inhoudelijke beeldmiddelen als voorstelling, expressie, expressiemogelijkheden van verfsoorten en beelddragers, voor technische mogelijkheden van verfsoorten, voor beelddragers en schildergereedschap en voor vormstudie naar waarneming.

Leerdoelen

Technische vaardigheden worden waar of bij wie dat nodig is, bijgeleerd. De lessen zijn vooral gericht op beeldontwikkeling en de intensivering van de waarneming.
Schilderen 1 bestaat uit een aantal modules, waarin een specifiek thema of een bepaalde visie centraal staat.
Doelstellingen zijn het bewust leren toepassen van beeldende elementen en het ontwikkelen van een eigen handschrift is hierbij het doel.

Rooster

1ste semester. De lessen vinden plaats in het gebouw van de KABK (Prinsessegracht 4, Den Haag), maandagen van 19.00-21.30 uur.
1ste les: maandag 6 september. Lokaal PB225

Onderwijsvorm

Instructie- en praktijklessen met thematische opdrachten, gericht op het leren omgaan met het werkproces, op de verschillende materialen en technieken en hun specifieke expressie- en toepassingsmogelijkheden, individuele begeleiding en groepsbesprekingen.

Toetsing

Individuele beoordeling van werkstukken na afloop van het keuzevak.

Blackboard

Geen blackboard aanwezig

Literatuur

Alle toepasbare schildermaterialen en gereedschappen, tijdschriften, boeken en audiovisuele middelen.

Aanmelden Dave Willé, e-mail: academiederkunsten@kabk.nl Aanmeldingsformulier krijg je toegestuurd en een verklaring van geen bezwaar die ondertekend moet worden door eigen studiecoordinator.

Contact

Informatie: Michel Snoep m.snoep@hccnet.nl
Dave Willé, e-mail: academiederkunsten@kabk.nl

Opmerkingen

Doelstellingen zijn het bewust leren toepassen van beeldende elementen en het ontwikkelen van een eigen handschrift is hierbij het doel.