Studiegids

nl en

Tekenen 1

Vak 2011-2012

Toegangseisen

Maak vijf tekeningen naar de waarneming (landschap, portret, etc.). Je bent vrij in het kiezen van je onderwerp, en – maak vijf tekeningen aan de hand van één thema naar keuze. Toelating dinsdag 31 augustus 2010.

Beschrijving

De studenten onderzoeken de mogelijkheden van het beeld. Dat wil zeggen, dat de meeste aandacht uitgaat naar hoe een beeld (de tekening of het schilderij) tot stand komt en hoe een idee vorm krijgt (beeldontwikkeling). Aan de hand van oefeningen wordt onderzocht hoe onderwerp, kleur, compositie, structuur en schriftuur/handschrift gebruikt worden om uitdrukking te geven aan een idee of thema. ### Leerdoelen

De lessen Tekenen hebben in de eerste plaats te maken met het leren en begrijpen van beeldtaal; technische vaardigheden worden waar of bij wie dat nodig is, bijgeleerd. De lessen zijn vooral gericht op beeldontwikkeling en de intensivering van de waarneming.
Tekenen 1 bestaat uit een aantal modules, waarin een specifiek thema of een bepaalde visie centraal staat. Doelstellingen zijn het bewust leren toepassen van beeldende elementen en het ontwikkelen van een eigen handschrift is hierbij het doel.

Rooster

1ste semester. De lessen vinden plaats in het gebouw van de KABK (Prinsessegracht 4, Den Haag), maandagen van 19.00-21.30 uur.
1ste les: dinsdag 7 september 2010 in lokaal PC108

Onderwijsvorm

Praktijklessen met individuele begeleiding en groepsbesprekingen.

Toetsing

Individuele beoordeling van werkstukken na afloop van het keuzevak.

Blackboard

Geen blackboard aanwezig

Literatuur

Alle toepasbare schildermaterialen en gereedschappen, tijdschriften, boeken en audiovisuele middelen.

Aanmelden

Dave Willé, e-mail: academiederkunsten@kabk.nl
Aanmeldingsformulier krijg je toegestuurd en een verklaring van geen bezwaar die ondertekend moet worden door eigen studiecoordinator.

Contact

Informatie: Rosa Boekhorst, e-mail: rosaboekhorst@gmail.com
Dave Willé, e-mail: academiederkunsten@kabk.nl

Opmerkingen

Doelstellingen zijn het bewust leren toepassen van beeldende elementen en het ontwikkelen van een eigen handschrift is hierbij het doel.