Studiegids

nl en

Tekenen 2

Vak 2011-2012

Toegangseisen

De studenten onderzoeken de mogelijkheden van het beeld. Dat wil zeggen, dat de meeste aandacht uitgaat naar hoe een beeld (de tekening of het schilderij) tot stand komt en hoe een idee vorm krijgt (beeldontwikkeling). Aan de hand van oefeningen wordt onderzocht hoe onderwerp, kleur, compositie, structuur en schriftuur/handschrift gebruikt worden om uitdrukking te geven aan een idee of thema.

Beschrijving

De lessen Tekenen hebben in de eerste plaats te maken met het leren en begrijpen van beeldtaal; technische vaardigheden worden waar of bij wie dat nodig is, bijgeleerd. De lessen zijn vooral gericht op beeldontwikkeling en de intensivering van de waarneming.
Tekenen 1 bestaat uit een aantal modules, waarin een specifiek thema of een bepaalde visie centraal staat. Doelstellingen zijn het bewust leren toepassen van beeldende elementen en het ontwikkelen van een eigen handschrift is hierbij het doel.

Leerdoelen

Tekenen 1 bestaat uit een aantal modules, waarin een specifiek thema of een bepaalde visie centraal staat. Doelstellingen zijn het bewust leren toepassen van beeldende elementen en het ontwikkelen van een eigen handschrift is hierbij het doel.

Rooster

2de semester. De lessen vinden plaats in het gebouw van de KABK (Prinsessegracht 4, Den Haag), maandag van 19.00-21.30 uur. 2de les: nader te bepalen.
Zaal wordt later bekendgemaakt.

Onderwijsvorm

Praktijklessen met individuele begeleiding en groepsbesprekingen.

Toetsing

Individuele beoordeling van werkstukken na afloop van het keuzevak.

Blackboard

Geen blackboard aanwezig

Literatuur

Alle toepasbare schildermaterialen en gereedschappen, tijdschriften, boeken en audiovisuele middelen.

Aanmelden

Dave Willé, e-mail: academiederkunsten@kabk.nl

Contact

Informatie: Rosa Boekhorst, e-mail: rosaboekhorst@gmail.com
Dave Willé, e-mail: academiederkunsten@kabk.nl

Opmerkingen