Studiegids

nl en

Veelvormige typografie

Vak 2011-2012

Toegangseisen:

Dit college staat open voor studenten van Type & Media, Boekwetenschap, Kunstgeschiedenis, Geschiedenis, Journalistiek en nieuwe media, en ouderejaarsstudenten van Grafisch ontwerpen van de KABK.

N.B. Maximaal 15 studenten.

Beschrijving:

Typografie is het vormgeven van tekst – en meer: omgang met taal, begrip van lezers, een lange traditie en snelle vernieuwingen. Typografie verschijnt op papier en op schermen. Wat is er gemeenschappelijk? Zijn er verschillen, hoe reageren de lezers? Typografie kun je zien als een nuttig communicatiemiddel en tegelijk zijn er de culturele aspecten, zoals de geschiedenis en de persoonlijke opvattingen van de vormgevers. Economische omstandigheden spelen mee. In de twintigste eeuw is er een golf aan veranderingen op gang gekomen die nog steeds doorgaat, in de technieken waarmee typografie tot stand komt, en ook in de wijzen waarop teksten worden geschreven en gelezen.
In acht colleges komen deze thema’s aan bod, van de 19e eeuw tot de nabije toekomst. Daarnaast wordt van de studenten verwacht dat zij schriftelijk antwoord zullen geven op een vraag die tijdens de colleges geformuleerd zal worden.
Indien mogelijk zal er ook een excursie georganiseerd worden naar het Museum Enschedé of naar een ontwerpbureau.

Onderwijsvorm:

Werkcollege.

Studielast:

5 ects.

Literatuur:

Verplicht:

P. Baines and A. Haslam, Type and Typography, etc.
N. Carr, What is the internet doing to our brains?, New York, 2011 – G. Unger, Terwijl je leest, Amsterdam, 2006

Aanbevolen:

R. Bringhurst, The elements of typographic style. 3rd exp. and rev. ed. (version 3.0). Vancouver: Hartley & Marks, 2004.
S. Carter, Twentieth century type designers. London: Trefoil, 1987.
D. Jury, What is typography? Mies: RotoVision, 2006.
H. van Krimpen, Boek over het maken van boeken. Veenendaal: Gaade, 1986.
S. Morison, First principles of typography. Leiden: Academic Press, 1996.
G. Noordzij, The stroke, theory of writing. London: Hyphen Press, 2005.
H. Spencer, Pioneers of modern typography. London: Lund Humphries, 1969.
W. Tracy, Letters of credit. London: Gordon Fraser, 1986.
J. Tschichold, Die neue Typographie. Berlin: Brinkmann & Bose, 1987. (Reprint.)
W. Westerveld & R. van Rixtel, Letters. Eindhoven: ZOO Producties, 2001.
H. P. Willberg & F. Forssman, Lesetypographie. Mainz: Hermann Schmidt, 1997.

Toetsing:

Studenten schrijven een scriptie van maximaal 6000 woorden op het einde van de cursus.

Rooster:

Eerste semester. De colleges worden gegeven op woensdag van 10.00-12.00 uur. De locaties waar de colleges worden gegeven zijn: de Leidse Universiteitsbibliohteek (collegezaal van het Prentenkabinet), Museum Meermanno en de Koninklijke Bibliotheek in Den Haag.

Data:
28 september 2011
Het terrein van de typografie
Collegezaal Prentenkabinet UB-Leiden

5 oktober 2011
De 19e eeuw en de aanloop naar de 20e eeuw
Koninklijke Bibliotheek, Den Haag, Collegeruimte Collectie Bijzondere Werken

12 oktober 2011
Lezen en leesbaarheid
Collegezaal Prentenkabinet UB-Leiden

9 november 2011
De 20e eeuw, eerste helft
Leeszaal Museum Meermanno, Den Haag

16 november 2011
De 20e eeuw, tweede helft
Collegezaal Prentenkabinet UB-Leiden

23 november 2011
Typografische persoonlijkheden
Leeszaal Museum Meermanno, Den Haag

7 december 2011
Digitale typografie
Collegezaal Prentenkabinet UB-Leiden

14 december 2011
Letterontwerpen
Collegezaal Prentenkabinet UB-Leiden

Informatie:

Gerard Unger, e-mail: ungerard@wxs.nl

Aanmelden:

Marten van der Meulen

Studenten dienen een kort CV en een motivatiebrief in te leveren voor aanvang van de collegereeks.

Opmerkingen:

Wanneer internationale studenten deelnemen aan deze cursus, worden de colleges in het Engels gegeven.