Studiegids

nl en

Geschiedenis van de Psychologie

Vak
2010-2011

Beschrijving

In de cursus Geschiedenis van de Psychologie wordt de aandacht gevestigd op de historiciteit, dat wil zeggen de erkenning van veranderlijkheid en feilbaarheid van kennis in het algemeen en psychologische kennis in het bijzonder. Tevens wordt duidelijk gemaakt dat zowel wetenschapsinterne als -externe factoren aan de ontwikkeling van de psychologie hebben bijgedragen, en hoe (ook nu nog) psychologie schatplichtig is aan andere (sociale) wetenschappen en de filosofie.

De cursus behelst naast de geschiedenis van de psychologie van 1600 tot WO I:

  • een inleiding in de theorie en geschiedenis van wetenschap.

  • een inleiding in de filosofische terminologie

  • een (hernieuwde) kennismaking met maatschappijgeschiedenis.

Op deze wijze wordt een historische en grondslagenbenadering bevorderd.

Leerdoelen

De belangrijkste doelstellingen van deze cursus zijn:

  • De studenten maken kennis met de belangrijkste historische opvattingen over de psychologie vanaf 1600 – 1950.

  • De studenten leren dat opvattingen over psychologie als wetenschap en het psychologisch functioneren van mensen door de tijd heen verandert.

  • De studenten leren, dat opvattingen, over wat wetenschappelijk is, mede bepaald worden door ontwikkelingen in de maatschappij.

  • De studenten maken kennis met basis begrippen uit de filosofie over kennis en wereld.

Rooster

Geschiedenis van de psychologie (2010-2011):

Onderwijsvorm

Zeven hoorcolleges

Toetsing

Tentamen, bestaande uit 40 meerkeuzevragen.

De Faculteit Sociale Wetenschappen heeft per 1 januari 2006 het systeem Ephorus ingevoerd dat docenten kunnen gebruiken om werkstukken van studenten systematisch op plagiaat te controleren. Zie ook fraude .

Blackboard

Actuele informatie: Een overzicht van colleges, de wekelijks te bestuderen stof, vragen voor bestudering en discussie en andere informatie die de stof kan verhelderen.

Literatuur

Bem, S. (2008). Psychologie: historische en filosofische herkomst. Meppel: Boom. ISBN 9789047300458

Het boek is goedkoop verkrijgbaar via de boekenbalie van de studievereniging Labyrint op vertoon van je lidmaatschapspasje van Labyrint. Of anders bij de academische boekwinkels.

Aanmelden

Eerstejaars studenten zijn automatisch ingeschreven voor de cursus.

NB: Inschrijving voor het tentamen en hertentamen gaat niet automatisch. Inschrijven voor het (her)tentamen doe je uiterlijk 1 week van te voren via uSis. Wie zich niet inschrijft, kan niet meedoen aan het (her)tentamen.

Contact

Dr. F. van der Velde
Kamer 2B10
Tel. 071-5273637
E-mail: vdvelde@fsw.leidenuniv.nl