Studiegids

nl en

Neurocognitie en Kunstmatige Intelligentie

Vak
2010-2011

Toegangseisen

Inleiding in de Psychologie en Cognitieve psychologie óf tweedejaarscursus Aandacht.

Beschrijving

Cognitieve processen zoals waarneming, taal, geheugen en redeneren, ontstaan door interacties tussen neuronen in het brein. Hoewel redelijk veel bekend is over hoe individuele neuronen werken, gaat deze cursus in op de vraag hoe in neurale netwerken cognitie ontstaat. Deze kennis is nodig bij het ontwikkelen van technologie (zoals kunstmatige intelligentie, robots) en (neuro)prothesen. Wereldwijd wordt veel onderzoek gedaan op deze gebieden en wordt ook vooruitgang geboekt. Deze cursus gaat in op verschillende manieren waarop neuronen kunnen samenwerken in neurale netwerken, welke cognitieve processen die netwerken kunnen uitvoeren, en hoe die netwerken zelfs bepaalde cognitieve processen kunnen leren. Bovendien wordt ingegaan op mogelijkheden om cognitie op de computer te simuleren en op overeenkomsten en verschillen tussen computers en het brein.

Leerdoelen

De cursus geeft kennis en inzicht in de belangrijkste typen neurale netwerken en hoe deze netwerken cognitieve processen kunnen uitvoeren en leren. De cursus geeft ook een beginnende vaardigheid in het analyseren van netwerken en de wijze waarop netwerken cognitieve processen kunnen simuleren.

Rooster

Neurocognitie en Kunstmatige Intelligentie (2010-2011):

Onderwijsvorm

Zeven hoorcolleges en een tentamen

Toetsing

Het tentamen bestaat uit essayvragen.

De Faculteit Sociale Wetenschappen heeft per 1 januari 2006 het systeem Ephorus ingevoerd dat docenten kunnen gebruiken om werkstukken van studenten systematisch op plagiaat te controleren. Zie ook fraude .

Blackboard

  • Actuele informatie

  • Studiemateriaal

  • Een overzicht van de colleges en de wekelijks te bestuderen stof

Literatuur

Het studiemateriaal bestaat uit artikelen en syllabi die op blackboard zullen verschijnen.

Aanmelden

Studenten dienen zich voor studieactiviteiten van een cursus in te schrijven via uSis. Voor de vakken van het eerste semester kan dit vanaf 7 juli tot 30 augustus. Inschrijving voor de studieactiviteiten van het tweede semester vindt plaats in januari 2011.

NB: Inschrijving voor het tentamen en hertentamen gaat niet automatisch. Inschrijven voor het (her)tentamen doe je uiterlijk 1 week van te voren via uSis. Wie zich niet inschrijft, kan niet meedoen aan het (her)tentamen.

Contact

Dr. F. van der Velde
kamer 2B10
Tel: 071-5273637
E-mail: vdvelde@fsw.leidenuniv.nl