Studiegids

nl en

Sociale en Organisatiepsychologie

Vak
2010-2011

Beschrijving

In de sociale psychologie bestudeert men hoe – in persoonlijke of werksituaties – onze gedachten, gevoelens en gedrag worden beïnvloed door anderen, en hoe wij anderen beïnvloeden.

In deze cursus maken de deelnemers op een inleidend niveau kennis met de belangrijkste theorieën en bevindingen op dit gebied. De onderliggende processen die behandeld worden, hebben betrekking op:

  • sociale waarneming en sociale cognitie (bv. hoe vormen we een indruk van andere personen)

  • attitudes (bv. hoe vormen we een mening en hoe is die te beïnvloeden)

  • gedrag in groepen (bv. hoe komen gezamenlijke beslissingen tot stand).

Een goed begrip van deze processen helpt ons inzicht te krijgen in verschillende aspecten van het functioneren van mensen in werksituaties, zoals:

  • personeelsbeoordeling en selectie (bv. kunnen we voorkomen dat stereotypen een rol spelen in loopbaanbeslissingen)

  • motivatie en leiderschap (bv. kan een leidinggevende er voor zorgen dat mensen zich betrokken voelen bij hun werk)

  • samenwerking en teamprestaties (bv. kun je ervoor zorgen dat een team beter presteert dan de afzonderlijke teamleden).

Het doel van deze cursus is om studenten zowel kennis te laten opdoen over algemene theoretische principes als inzichtelijk te maken hoe deze theoretische kennis kan worden gebruikt om een beter inzicht te krijgen in het gedrag van mensen in organisaties.

Leerdoelen

Studenten verkrijgen een overzicht van en inzicht in theorieën en onderzoek op het gebied van de sociale- en organisatiepsychologie.

Rooster

Sociale en Organisatiepsychologie (2010-2011):

Onderwijsvorm

Er zijn 13 colleges van twee of drie uur.

Toetsing

Schriftelijk tentamen met meerkeuzevragen

De Faculteit Sociale Wetenschappen heeft per 1 januari 2006 het systeem Ephorus ingevoerd dat docenten kunnen gebruiken om werkstukken van studenten systematisch op plagiaat te controleren. Zie ook fraude .

Blackboard

Informatie op blackboard.leidenuniv.nl waaronder collegesheets van colleges en aanvullend materiaal, oefenvragen tentamen.

Literatuur

  • George, J. M., Jones, G. R. Understanding and managing organizational behavior. Pearson Prentice Hall. Zesde druk. Let op: deze druk komt pas in de loop van 2011 uit, maar omdat deze deze cursus al in februari begint heeft Pearson voor de Universiteit Leiden een speciale “custom-made” editie uitgebracht die ook alleen die hoofdstukken bevat waarover les wordt gegeven.

  • Baron, R. A., Byrne, D., Branscombe, N. R. (2007). Mastering social psychology. Pearson/Ally; Bacon.

Beide boeken worden ook als gezamenlijk pakket met korting aangeboden, onder ISBN nummer 9781780167749. De boeken zijn goedkoop verkrijgbaar via de boekenbalie van de studievereniging Labyrint op vertoon van je lidmaatschapspasje van Labyrint. Of anders bij de academische boekwinkels.

Aanmelden

Eerstejaarsstudenten zijn automatisch ingeschreven voor de cursus. Ouderejaars kunnen zich via uSis aanmelden. Voor de vakken van het eerste semester kan dit vanaf maandag 1 juli 10.00 uur tot maandag 21 augustus 10.00 uur. Inschrijving van de werkgroepen van het tweede semester vindt plaats in januari 2010.

NB: Inschrijving voor het tentamen en hertentamen gaat niet automatisch. Inschrijven voor het (her)tentamen doe je uiterlijk 1 week van te voren via uSis. Wie zich niet inschrijft, kan niet meedoen aan het (her)tentamen.

Keuzevakstudenten
Schrijf je voor elk keuzevak apart in. Meer informatie over de keuzevakken

Contact

Prof. dr. E. van Dijk
E-mail: dijk@fsw.leidenuniv.nl