Studiegids

nl en

Aandacht: theorie en praktijk

Vak
2010-2011

Toegangseisen

 • Kennis van Cognitieve en Bio- en Neuropsychologie.

 • Dit vak is ingangseis voor de verdiepingscursussen Cognitieve Ergonomie en Cognitieve Neurowetenschap

Beschrijving

Attention, one of the most colourful concepts in psychology, refers to a whole number of characteristics of human experience and behaviour: it is selective in expressing our preferences, integrative in binding numerous aspects of stimulus information to coherent events, inhibitory in suppressing unwanted thoughts and actions, limited in restricting our multi-tasking abilities, and executive in controlling our actions. The course will cover the history of research on attention, methods to analyze attentional processes, the neural basis and disorders of attention, individual differences, and applied issues, such as the impact of mental workload on performance or the design of visual displays.

Leerdoelen

 • Kennis en inzicht: De student heeft algemene kennis over theorieën op het gebied van de menselijke aandacht alsmede over methodologische grondslagen van het vak.

 • Toepassen kennis en inzicht (academische vaardigheden): De student is in staat een selectie van kennis over aandacht en aandachtsgerelateerde cognitieve processen toe te passen. Hij/zij kan een aantal theoretische en praktijkproblemen analyseren, conceptualiseren en suggesties aandragen voor een empirische toetsing. De student is in staat eenvoudig experimenteel onderzoek te ontwerpen om de waarde van zijn/haar theoretische redenering te toetsen.

 • Algemene professionele vaardigheden: De student is in staat gebruik te maken van ICT en de analyses, redeneringen en aanbevelingen schriftelijk te rapporteren aan vakgenoten en aan een breder publiek.

Rooster

Aandacht: Theorie en praktijk (2010-2011):

Onderwijsvorm

 • 12 Hoorcolleges

 • Twee verplichte werkgroepbijeenkomsten van 2 uur.
  De student schrijft in op één van vijf thema’s. De thema’s hebben betrekking op toepassingen, fundamentele kwesties, of cruciale (onverklaarde) verschijnselen in de cognitieve psychologie. De thema’s worden later bekend gemaakt. Tijdens de bijeenkomsten wordt het thema behandeld en worden richtlijnen gegeven voor het schrijven van een wetenschappelijk verslag. Twee weken na de tweede bijeenkomst levert de student een essay in.

Toetsing

Tentamen met meerkeuzevragen (zowel in het Nederlands als in het Engels vertaald).

Essay. De werkgroepbijeenkomsten zijn verplicht. Het essay moet voldoende zijn. Het tentamencijfer is het eindcijfer.

De Faculteit Sociale Wetenschappen heeft per 1 januari 2006 het systeem Ephorus ingevoerd dat docenten kunnen gebruiken om werkstukken van studenten systematisch op plagiaat te controleren. Zie ook fraude .

Blackboard

Op Blackboard is informatie over de cursus beschikbaar zoals literatuur, college sheets en informatie over de thema’s van de werkgroepen

Literatuur

 • Johnson, A. & Proctor, R.W. (2004). Attention: Theory and practice. Thousands Oaks, California: Sage Publications. (Op tijd bestellen of bij de boekenbalie van Labyrint kopen!)

 • Handleiding voor het schrijven van een wetenschappelijk rapport (te verkrijgen bij Servicedesk op de 1e verdieping).

Aanmelden

Studenten dienen zich voor de cursus en voor de werkgroepen in te schrijven via uSis. Voor de vakken van het eerste semester kan dit vanaf juli tot augustus. Inschrijving voor de werkgroepen van het tweede semester vindt plaats in januari 2011.

NB: Inschrijving voor het tentamen en hertentamen gaat niet automatisch. Inschrijven voor het (her)tentamen doe je uiterlijk 1 week van te voren via uSis. Wie zich niet inschrijft, kan niet meedoen aan het (her)tentamen.

Contact