Studiegids

nl en

Israël in de Moderne Literatuur

Vak
2010-2011

Toegangseisen

Voorwaarde voor toelating tot dit college is het hebben gevolgd van het college Geschiedenis van het Moderne Israel (5553OHL1H). Voorwaarde voor het tentamen van dit college is het succesvol hebben afgelegd van het tentamen Geschiedenis van het Moderne Israel (5553OHL1H).

Beschrijving

Tijdens het college wordt de geschiedenis van de Staat Israel belicht vanuit het oogpunt van de literatuur. Per periode wordt een aantal auteurs behandeld en worden tekstvoorbeelden (voor zover nodig ook in vertaling) gegeven. Van de studenten wordt een actieve houding verwacht wat betreft voorbereiding van teksten en opzoeken van biografische gegevens.

Leerdoelen

Het doel van dit college is om de deelnemers te voorzien van kennis van de Israelische literatuurgeschiedenis en die te laten aansluiten bij de reeds opgedane kennis van de geschiedenis van de Staat Israel in algemene zin.

Rooster

Voor het rooster en latere eventuele wijzigingen, klik hier.

Onderwijsvorm

Gecombineerd werk- en hoorcollege met verplichte aanwezigheid.

Toetsing

Werkstuk aan het einde van de cursus. Gedurende de cursus wordt de inbreng van de student gewogen.
Handleiding schriftelijk werkstuk

Aanwezigheidsplicht

Er geldt een aanwezigheidsplicht voor de werkcolleges: studenten worden geacht bij alle werkcolleges aanwezig te zijn. Afwezigheid moet vooraf worden gemeld bij de docent. Bij afwezigheid bepaalt de docent of, en zo ja hoe het gemiste college door een vervangende opdracht kan worden ingehaald. Indien de student niet voldoet aan voornoemde voorwaarden, wordt een onvoldoende toegekend en moet het werkcollege opnieuw gevolgd worden.

Blackboard

Er wordt gebruik gemaakt van Blackboard voor het opgeven van huiswerk en het doen van mededelingen.

Literatuur

Er wordt gewerkt aan de hand van een syllabus, verkrijgbaar bij het Studiepunt.

Aanmelden

Aanmelden als student via uSis.
Aanmelden voor A la Carte.
Aanmelden voor Contractonderwijs.

Contact

Dr. H. Neudecker. Telefoon: 071-527 4168.

Opmerkingen