Studiegids

nl en

Practicum gesprekstechnieken

Vak
2010-2011

Toegangseisen

N.v.t.

Beschrijving

Training in wetenschappelijk verantwoorde gesprekstechnieken, die van belang zijn in het kader van een opleiding Pedagogische Wetenschappen. Tijdens elk practicum worden verschillende vaardigheden geoefend. Het bevorderen en stimuleren van een kritische houding ten aanzien van het eigen functioneren staat in deze gesprekken centraal.

Leerdoelen

Eindtermen die bij dit vak aan de orde zijn: 2.3, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4.

Rooster

Rooster

Onderwijsvorm

Studenten worden in werkgroepen van maximaal 20 personen ingedeeld. Er zijn zeven verplichte bijeenkomsten van elk twee uur.

Toetsing

Om een voldoende voor dit practicum te halen dient de student:

 • actief deel te nemen aan het practicum;

 • aan alle opdrachten te voldoen;

 • bij alle werkgroepen aanwezig te zijn;

 • voor het eindverslag een voldoende te halen.

Blackboard

In de cursus wordt gebruik gemaakt van Blackboard.

Literatuur

Literatuur

 • Verhulst, J. (2008). Het hulpverlenend gesprek – een praktische handleiding. Noordhoff. ISBN: 978-90-01-70955-6

 • Van der Molen, H.T. en F. Kluijtmans (2005). Gespreksvoering – basisvaardigheden en gespreksmodellen. Noordhoff. ISBN: 978-90-01-59635-4

 • Delfos, M.F. (2009). Luister je wel naar mij? – Gespreksvoering met kinderen tussen vier en twaalf jaar. SWP. ISBN: 978-90-6665-9407

Op blackboard is te vinden welke hoofdstukken voorafgaand aan de eerste werkgroepbijeenkomst bestudeerd dienen te worden.

Aanmelden

Voor ALLE hoorcolleges, werkgroepen, tentamen en herkansing van het vak is aparte inschrijving via uSis verplicht.

 • Inschrijven voor de hoorcolleges van het vak kan vanaf twee maanden tot uiterlijk één week voordat het eerste college plaatsvindt;

 • Inschrijven voor de werkgroepen van het vak kan vanaf twee maanden tot uiterlijk één week voordat de eerste werkgroepbijeenkomst plaatsvindt;

 • Inschrijven voor het tentamen kan vanaf twee maanden tot uiterlijk één week voordat het tentamen plaatsvindt;

 • Inschrijven voor de herkansing kan vanaf twee maanden tot uiterlijk één week voordat de herkansing plaatsvindt.

Let op: zonder inschrijving in uSis kan men niet deelnemen aan het onderwijs, tentamen of de herkansing.

Contact

Coördinator: L. van Rosmalen.