Studiegids

nl en

Onderzoekspracticum 2

Vak
2010-2011

Toegangseisen

De stof van Onderzoekspracticum 1 en van de Cursus praktische data-analyse met SPSS wordt bekend verondersteld bij deelname aan het studieonderdeel Onderzoekspracticum 2.

Beschrijving

In dit onderdeel worden diverse statistische analysetechnieken besproken. Daarnaast wordt er aandacht besteed aan diverse onderzoeksopzetten en leren studenten sociaal wetenschappelijke artikelen beoordelen op de gebruikte methoden en technieken.

Methoden & technieken: experimentele proefopzetten en quasi-experimentele onderzoeksopzetten.
Statistiek: statistische toetsen voor verschillen tussen twee of meer steekproeven, zowel parametrische als niet-parametrische varianten en een inleiding in enkele multivariate analysemethoden (twee-weg variantieanalyse en multipele regressie). Kennismaking met effectgrootte.

Kritische bespreking en analyse van onderzoeksartikelen betreffende pedagogische vraagstellingen en de daarin gebruikte methoden van onderzoek en data-analyse

Leerdoelen

Van de studenten wordt verwacht dat zij na afloop van het Onderzoekspracticum als geheel (dus met inbegrip van de stof van Onderzoekspracticum 1 uit het eerste jaar) kennis en inzicht hebben verworven met betrekking tot:

 • het verloop van het onderzoeksproces;

 • de bij kwantitatief onderzoek te gebruiken methoden en technieken (inclusief dataverzameling);

 • elementaire statistische begrippen en toepassingen, zowel op het gebied van de beschrijvende als de toetsende statistiek;

 • enige vaardigheid hebben in het onderzoekbaar maken en operationaliseren van sociaal-wetenschappelijke problemen;

 • in staat zijn een sociaal-wetenschappelijk artikel te beoordelen op methodologische, technische en statistische aspecten.

Eindtermen:1.4; 2.1; 2.4; 2.6; 3.1 t/m 3.4.

Rooster

Rooster

Onderwijsvorm

Hoor- en praktijkcolleges, waarin op de stof en eventuele problemen wordt ingegaan. Werkgroepen (deelname niet verplicht) waarin praktische oefeningen over de bestudeerde stof worden besproken. Twee computerpractica als vervolg op de cursus SPSS en ter voorbereiding op het bachelorproject van het derde jaar.

Toetsing

Eén schriftelijk tentamen met zowel open als gesloten vragen.

Blackboard

Tijdens deze cursus wordt gebruik gemaakt van Blackboard.

Literatuur

 • Moore, D.S., McCabe, G.P., & Craig, B.A. (2009, 6th edition). Introduction to the practice of statistics. New York: Freeman. Dit boek wordt tevens gebruikt bij Onderzoekspracticum I.

 • Leary, M.R. (2007, 5th edition). Introduction to behavioral research methods. Boston: Pearson. Dit boek wordt tevens gebruikt bij Onderzoekspracticum I.

 • Syllabus Onderzoekspracticum 2. Kwantitatieve Methoden (Centrale Servicedesk).

 • Eventueel benodigde artikelen worden t.z.t. op blackboard beschikbaar gesteld

Aanmelden

Voor ALLE hoorcolleges, werkgroepen, tentamen en herkansing van het vak is aparte inschrijving via uSis verplicht.

 • Inschrijven voor de hoorcolleges van het vak kan vanaf twee maanden tot uiterlijk één week voordat het eerste college plaatsvindt;

 • Inschrijven voor de werkgroepen van het vak kan vanaf twee maanden tot uiterlijk één week voordat de eerste werkgroepbijeenkomst plaatsvindt;

 • Inschrijven voor het tentamen kan vanaf twee maanden tot uiterlijk één week voordat het tentamen plaatsvindt;

 • Inschrijven voor de herkansing kan vanaf twee maanden tot uiterlijk één week voordat de herkansing plaatsvindt.

Let op: zonder inschrijving in uSis kan men niet deelnemen aan het onderwijs, tentamen of de herkansing.

Contact

Dr. J.R. van Ginkel: vijf dagen per week per email bereikbaar, eventueel op persoonlijke afspraak (kamer 4B23).