Studiegids

nl en

Orthopedagogiek: theorieën en modellen

Vak
2010-2011

Toegangseisen

N.v.t.

Beschrijving

Orthopedagogiek richt zich op ernstige problemen in de opvoeding of op ernstige problemen bij de ontwikkeling van kinderen en jeugdigen. Deze gerichtheid op problemen betekent voor de praktijk van de hulpverlening dat op een wetenschappelijk verantwoorde manier diagnostiek en interventie moeten plaatsvinden om de problematische opvoedingssituatie van kinderen en jeugdigen te verbeteren. Orthopedagogiek is een interventiewetenschap die streeft naar empirisch gefundeerde kennis voor de opvoedings- en hulpverleningspraktijk.

In de colleges komen onder andere aan de orde:

 • Het object van de orthopedagogiek;

 • De theorie-praktijk verhouding;

 • De kritische verantwoording van kennis;

 • Orthopedagogiek als handelingswetenschap;

 • Diagnostische modellen en behandelingsmodellen in de orthopedagogiek;

 • De ontwikkeling van het wetenschappelijk onderzoek in de orthopedagogiek;

 • Het forum van de orthopedagogiek;

 • De ethiek van het orthopedagogisch handelen.

Leerdoelen

In dit studieonderdeel zullen verschillende opvattingen, theorieën en modellen van orthopedagogische hulpverlening aan de orde gesteld worden om de opvoedingssituatie te diagnosticeren en te verbeteren. Daarin spelen kennis (eindtermen 1.1, 1.2, 1.3, 1.5), vaardigheden (eindtermen 2.3, 2.4, 2.8, 2.9) en ethische aspecten (eindtermen 3.2, 3.3, 3.4) een rol.

In de cursus wordt van de studenten een actieve en kritische houding verwacht tegenover in vakliteratuur gepubliceerde inzichten en tegenover het maatschappelijke debat (onder andere in media en vakkringen). Reflectie over eigen standpuntbepaling en de aard van de argumentatie spelen een belangrijke rol.

Rooster

Rooster

Onderwijsvorm

Hoorcolleges en verdiepingscolleges.

Toetsing

Schriftelijk tentamen met MC-vragen (1/3 van het eindcijfer) en open vragen (2/3 van het eindcijfer).

Blackboard

Tijdens de cursus wordt gebruik gemaakt van Blackboard.

Literatuur

 • Ruijssenaars, A.J.J.M., Van den Bergh, P.M., Schoorl, P.M. (2008). Orthopedagogiek. Ontwikkelingen, theorieën en modellen: een inleiding. Antwerpen/Apeldoorn: Garant.

 • Van den Bergh, P.M. (2010). Essentials of Orthopedagogiek. Essex: Pearson Custom publication.

 • collegestof

Aanmelden

Voor ALLE hoorcolleges, werkgroepen, tentamen en herkansing van het vak is aparte inschrijving via uSis verplicht.

 • Inschrijven voor de hoorcolleges van het vak kan vanaf twee maanden tot uiterlijk één week voordat het eerste college plaatsvindt;

 • Inschrijven voor de werkgroepen van het vak kan vanaf twee maanden tot uiterlijk één week voordat de eerste werkgroepbijeenkomst plaatsvindt;

 • Inschrijven voor het tentamen kan vanaf twee maanden tot uiterlijk één week voordat het tentamen plaatsvindt;

 • Inschrijven voor de herkansing kan vanaf twee maanden tot uiterlijk één week voordat de herkansing plaatsvindt.

Let op: zonder inschrijving in uSis kan men niet deelnemen aan het onderwijs, tentamen of de herkansing.

Contact

Coördinator van het vak is dr. P.M. van den Bergh.
Per email kan een afspraak gemaakt met de coördinator.