Studiegids

nl en

Activerende leeromgevingen

Vak
2010-2011

Toegangseisen

N.v.t.

Beschrijving

Activerende leeromgevingen betrekken de leerling bij het leerproces. De leerling neemt niet passief de kennis tot zich, maar neemt actief deel aan het leerproces. Activerende leeromgevingen beïnvloeden de motivatie en het informatieverwerkingsproces van de leerling. Verschillende theorieën zullen behandeld worden, waaronder die over motivatie, samenwerkend leren, ontdekkend leren, zelfregulatie en metacognitie. Leeromgevingen als geheel, maar ook losse werkvormen worden besproken. Naast het onderwijs in een klas (face-to-face) zullen ook verschillende vormen van computergestuurd onderwijs worden onderzocht.

Leerdoelen

Studenten die deze cursus volgen krijgen inzicht in:
1. Verschillende onderwijskundige theorieën die ten grondslag liggen aan het concept van activerende leeromgevingen;
2. De ontwikkeling van activerende leeromgevingen;
3. Onderzoek naar activerende leeromgevingen.

De volgende eindtermen van de Bacheloropleiding Pedagogische wetenschappen zijn van toepassing op dit onderdeel: 1.1, 2.1, 2.2, 2.3, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4.

Rooster

Rooster

Onderwijsvorm

Hoorcolleges, werkcolleges (met verplichte deelname) en zelfstandige literatuurstudie.

Toetsing

  • Schriftelijk tentamen met open vragen (50% van het eindcijfer)

  • Paper (50% van het eindcijfer).

Blackboard

Tijdens de cursus wordt gebruik gemaakt van Blackboard.

Literatuur

Van Merrienboer, J. G. & Kirschner, P. A. (2007). Ten steps to complex learning. A systematic approach to Four-Component Instructional Design. London: Lawrence Erlbaum Associates, Publishers.

Aanmelden

Voor ALLE hoorcolleges, werkgroepen, tentamen en herkansing van het vak is aparte inschrijving via uSis verplicht.

  • Inschrijven voor de hoorcolleges van het vak kan vanaf twee maanden tot uiterlijk één week voordat het eerste college plaatsvindt;

  • Inschrijven voor de werkgroepen van het vak kan vanaf twee maanden tot uiterlijk één week voordat de eerste werkgroepbijeenkomst plaatsvindt;

  • Inschrijven voor het tentamen kan vanaf twee maanden tot uiterlijk één week voordat het tentamen plaatsvindt;

  • Inschrijven voor de herkansing kan vanaf twee maanden tot uiterlijk één week voordat de herkansing plaatsvindt.

Let op: zonder inschrijving in uSis kan men niet deelnemen aan het onderwijs, tentamen of de herkansing.

Contact

Mw. Saab
Kamer: 4A.37