Studiegids

nl en

Cursus praktische data-analyse met SPSS

Vak
2010-2011

Toegangseisen

De stof van de Cursus praktische data-analyse met SPSS wordt bekend verondersteld bij deelname aan het studieonderdeel Onderzoekspracticum 2 en het studieonderdeel Oefenonderzoek (tweede jaar van de Bacheloropleiding).

Beschrijving

De volgende aspecten van data-analyse komen in dit vak aan bod:
1. Het opzetten van een onderzoek waarbij rekening wordt gehouden met de analyse van de verzamelde gegevens.
2. Invoeren van de gegevens in de computer.
3. Het omgaan met en bewerken van gegevensbestanden.
4. Werken met SPSS voor het controleren, beschrijven en analyseren van gegevens.
5. Het schriftelijk presenteren van onderzoeksresultaten verkregen met behulp van SPSS, met de nadruk op het inhoudelijk interpreteren van de uitvoer.

Leerdoelen

Het doel van dit vak is leren omgaan met SPSS om eenvoudige statistische analyses uit te voeren, leren interpreteren van SPSS-uitvoer en leren rapporteren van onderzoeksresultaten.
Eindtermen: 1.4, 2.2, 2.5, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 3.1, 3.2.

Rooster

Rooster

Onderwijsvorm

Computerpractica (werkcolleges) waarin onder begeleiding met SPSS wordt geoefend en waarin aan groepsopdrachten kan worden gewerkt. Ook buiten de bijeenkomsten zal enige tijd aan de opdrachten moeten worden besteed. Om te kunnen werken moet elke student een ULCN-account hebben. De student dient zichzelf via uSis tenminste 1 week voor aanvang van de cursus in te schrijven in een van de practicumgroepen (zie rooster; zie ook Blackboard voor de laatste informatie).

Toetsing

In de loop van de cursus zal een aantal groepsopdrachten worden gemaakt die beoordeeld zullen worden met één eindcijfer. Tevens zal een individueel tentamen worden afgenomen tijdens de laatste bijeenkomst van de cursus. Voor dit tentamen moet afzonderlijk worden ingeschreven!

De eindbeoordeling van het vak is het gemiddelde van het cijfer voor de groepsopdracht en het tentamencijfer. Beide onderdelen moeten met tenminste een 5.0 worden afgerond om een eindcijfer voor het vak te kunnen halen.

Blackboard

Tijdens de cursus wordt gebruik gemaakt van Blackboard.

Literatuur

N.B. De literatuur is onder voorbehoud. Eventuele wijzigingen zullen via Blackboard bekend worden gemaakt.

  • Vocht, A. de (editie wordt nader bekend gemaakt via Blackboard). Basishandboek SPSS voor Windows, Utrecht: Bijleveld.
    Dit boek wordt voornamelijk als naslagwerk gebruikt en is ook handig voor de rest van de studie (bv. Oefenonderzoek, PEO, bachelor- en masterproject). Er hoeven geen specifieke pagina’s van te worden bestudeerd.

  • Commandeur, J.J.F., Verduin, C.J. en Linting, M. (2010). Practicumhandleiding inleiding SPSS Windows pedagogiek (Centrale Servicedesk).
    Deze syllabus dient volledig bestudeerd te worden.

Aanmelden

Voor ALLE hoorcolleges, werkgroepen, tentamen en herkansing van het vak is aparte inschrijving via uSis verplicht.

  • Inschrijven voor de hoorcolleges van het vak kan vanaf twee maanden tot uiterlijk één week voordat het eerste college plaatsvindt;

  • Inschrijven voor de werkgroepen van het vak kan vanaf twee maanden tot uiterlijk één week voordat de eerste werkgroepbijeenkomst plaatsvindt;

  • Inschrijven voor het tentamen kan vanaf twee maanden tot uiterlijk één week voordat het tentamen plaatsvindt;

  • Inschrijven voor de herkansing kan vanaf twee maanden tot uiterlijk één week voordat de herkansing plaatsvindt.

Let op: zonder inschrijving in uSis kan men niet deelnemen aan het onderwijs, tentamen of de herkansing.

Contact

Coördinator van de cursus is drs. A. van der Voort
Bij voorkeur bereikbaar via e-mail.
Tel: 0715274036
Kamer 4B44