Studiegids

nl en

Urbanisatie en staatsvorming

Vak
2010-2011

Dit college bestaat uit twee delen: – Urbanisatie en staatsvorming in het Nabije Oosten en de Mediterrane wereld (colleges worden gegeven in het Nederlands). – Urbanisation and state formation in the Classical world (colleges worden gegeven in het Engels).

Aanwezigheid verplicht

Urbanisatie en staatsvorming in het Nabije Oosten en de Mediterrane wereld: nee.
Urbanism and state formation in the Classical world: ja.

Toelatingseis

Propedeuse Archeologie behaald.

Beschrijving

Urbanisatie en staatsvorming in het Nabije Oosten en de Mediterrane wereld
In dit college worden de processen van urbanisatie en staatsvorming besproken zoals die plaatsvinden in het Nabije Oosten en de Mediterrane wereld. Enerzijds zullen bestaande verklaringen van deze processen besproken worden, en anderzijds zullen een aantal voorbeelden van dergelijke processen behandeld worden. Op deze manier zal de ontwikkeling van complexe samenlevingen in kaart worden gebracht en de problemen waar een archeoloog mee te maken krijgt bij deze materie.

Urbanism and state formation in the Classical world
This part will offer a general introduction to the origin, development and nature of urban life in the Greco-Roman world, as well as presenting the evolution of socio-economic structures from Greek and Etruscan city-states through to the mature Roman Empire.

Leerdoelen

  • Urbanisatie en staatsvorming in het Nabije Oosten en de Mediterrane wereld*

  • Inzicht krijgen in de verschillende verklarende modellen die er bestaan voor het ontstaan van complexe samenlevingen;

  • Deze modellen kritisch kunnen evalueren aan de hand van een aantal archeologische voorbeelden uit het Nabije Oosten en de Mediterrane wereld.

Urbanism and state formation in the Classical world

  • Appreciation of the long-term development of classical civilisations;

  • Comprehension of the nature and origin of Greco-Roman urbanism;

  • Understanding of the processes of state and empire formation in Antiquity;

  • Appreciation of how fieldwork in town and country creates our knowledge of the everyday world of Antiquity;

  • Acquisition of basic training in the special contribution of Symbolic Material Culture to Classical Civilisational Studies.

Onderwijsvorm

Hoorcollege.

Toetsvorm

Tentamen (beide delen van de collegereeks worden getentamineerd in één tentamen).

Literatuur

Urbanisatie en staatsvorming in het Nabije Oosten en de Mediterrane wereld
H.J. Nissen, The Early History of the Ancient Near East 9000-2000 BC. Chicago: University of Chicago Press (1988).

Urbanism and state formation in the Classical world
S.E. Alcock & R. Osborne (eds), Classical Archaeology. Oxford: Blackwell (2006).

Rooster

Roostergegevens voor deze collegereeks zijn te vinden in het bachelor 2 rooster.
Tentamen- en hertentamendata zijn te vinden in het tentamenrooster.