Studiegids

nl en

BA-eindwerkstuk TCI

Vak
2010-2011

Toegangseisen

Beschrijving

De student sluit de bachelorstudie af met het eindwerkstuk. Het BA-eindwerkstuk telt maximaal 10.000 woorden, inclusief noten, bibliografie en eventuele bijlagen. De begeleider kan de examencommissie een beargumenteerd verzoek voorleggen om toestemming voor een korter of een langer werkstuk. In het eindwerkstuk laat de student zien dat hij/zij een wetenschappelijk onderzoek kan opzetten en uitvoeren. Het verdient de voorkeur om het onderwerp inhoudelijk zo nauw mogelijk aan te laten sluiten bij een van de in de studie gevolgde vakken binnen het hoofdvak. Voor het begin van het tweede semester moet duidelijk zijn wat het onderwerp is van het werkstuk en wie de begeleider is.
Het is belangrijk een aantal punten in de gaten te houden:

  • Het is verstandig om al in een vroeg stadium met een docent contact op te nemen over het onderwerp van het eindwerkstuk. Voor het begin van het tweede semester moet duidelijk zijn wat het onderwerp is en wie de begeleider zal zijn.

  • De uiterste inleverdatum van het BA-werkstuk is vier weken na de vrijdag van de laatste collegeweek van het semester waarin het werkstuk wordt geschreven.

  • Wie op die datum een werkstuk heeft ingeleverd dat onvoldoende is, mag het werkstuk herschrijven en een nieuwe versie inleveren tot de laatste dag van de laatste toetsweek van het volgende semester. De student kan dan echter geen aanspraak meer maken op begeleiding. Ook in de onderwijsvrije periodes bestaat er geen aanspraak op begeleiding.

  • Het eindwerkstuk wordt geschreven in het Nederlands of het Engels. De examencommissie kan eventueel toestemming geven voor de keuze van een andere taal. Hiertoe moet tijdig een verzoek ingediend worden, ook met het oog op de tweede lezer.

  • De eindversie van het BA-eindwerkstuk wordt in drievoud ingeleverd: een exemplaar voor de begeleider, een exemplaar voor de tweede lezer, en een exemplaar voor het archief van de opleiding dat bij de secretaris examencommissie berust.

Leerdoelen

  • Zelfstandig een onderzoek van beperkte omvang opzetten en uitvoeren met inachtneming van de voor het vakgebied relevante traditionele en digitale methoden en technieken

  • Op basis daarvan een beargumenteerde conclusie formuleren

  • De onderzoeksresultaten in een helder en bondig wetenschappelijk betoog op schrift stellen

Rooster

Contact uren volgens afspraak met de begeleider.

Onderwijsvorm

Zelfstudie

Toetsing

Werkstuk (maximaal 10.000 pagina’s)

Blackboard

Literatuur

Zelfstandig in overleg met de begeleider door de student te selecteren

Aanmelden

De manier waarop de (verschillende groepen) studenten zich moeten aanmelden.
Aanmelden voor A la Carte
Aanmelden voor Contractonderwijs

Contact

F.G. van Baardewijk