Studiegids

nl en

Integrated Korean 1a: lezen en vertalen

Vak
2010-2011

Toegangseisen

n.v.t.

Beschrijving

Stapsgewijze introductie in de Koreaanse taal aan de hand van een leer- en werkboek. Centraal daarbij staat de oefening van grammaticale kennis en syntactisch inzicht door het lezen en vertalen van en naar het Koreaans.

Leerdoelen

  • Het leren begrijpen en gebruiken van elementair vocabulaire en grammaticale patronen;

  • Het leren lezen van eenvoudige Koreaanse teksten;

  • Het vertalen van eenvoudige Nederlandse zinnen naar het Koreaans.

Rooster

voor meer informatie zie rooster

Onderwijsvorm

Werkcollege

Toetsing

Schriftelijk tentamen waarbij de praktische kennis van de basisregels van de Koreaanse grammatica (vervoegingen, zinsconstructies, partikels) en ook woordenschat getest wordt.

Blackboard

Ja

Literatuur

  • Young-Mee Cho, et.al. Integrated Korean Beginning 1 (University of Hawai’i Press, 2000)

  • Carol Shulz, Integrated Korean Workbook Beginning 1 (University of Hawai’i Press, 2000)

Aanmelden

Aanmelden via uSis

Contact

Dhr. Dr. K. De Ceuster
Dhr. Prof. Dr. B.C.A. Walraven

Opmerkingen

Studielast

  • Totale studielast 140 uur;

  • 39 contacturen (3 uur/week);

  • Tijd ter voorbereiding op het college en het maken van opdrachten: 65 uren (5 uur/week).