Studiegids

nl en

Integrated Korean 1a: luistervaardigheid

Vak
2010-2011

Toegangseisen

N.v.t.

Beschrijving

Taalpracticum gericht op het bevorderen van de luistervaardigheid aan de hand van het leerboek (zie Literatuur). In dit college staan het luisteren en het verstaan centraal, d.m.v. nazeggen, schaduwen, herhaling van dagelijkse uitdrukkingen, “skimming”, scanning, etc. Hierbij worden de correcte uitspraak, de toonhoogte, het accent en de intonatie van de individuele studenten gecorrigeerd. Het biedt verdere oefeningen ten behoeve van het globale verstaan of het begrijpen van specifieke informatie zoals cijfers, persoonsnamen etc..

Leerdoelen

  • Volledige (fonetische/fonologische) beheersing van het Koreaanse alfabet (Han’gul): vlotte uitspraak.

  • Het verstaan van bekende woorden en eenvoudige zinnen van de tekst, m.b.t. de directe omgeving.

  • Het herkennen van een eenvoudig gesprek van een laag tempo, m.b.t. zeer vertrouwde onderwerpen.

  • Het herkennen van basale dagelijkse uitdrukkingen, m.b.t. eigen leef- en studieomgeving.

  • Doorbraakfase van Basisgebruiker: CEFR niveau: A1

Rooster

voor meer informatie zie rooster

Onderwijsvorm

Werkcollege

Toetsing

Een combinatie van volgende toetsvormen:

  • 2 wekelijks schriftelijk toets over de kennis over de behandelde woorden en uitdrukkingen per les (10% van het eindcijfer).

  • 2 wekelijks schriftelijk take-home-opdracht per les (10% van het eindcijfer).

  • schriftelijk tentamen met korte open (invul)vragen. (20% van het eindcijfer).

  • mondeling tentamen van al dan niet behandelde leerstof. (60 % van het eindcijfer).

De eerste twee toetsvormen vallen samen met die van IK 1 (Spreken en Schrijven) en de resultaten ervan vormen samen 20% van het eindcijfer.
De laatste twee toetsvormen geschieden tijdens hetzelfde tentamen.

Blackboard

Hier wordt geen gebruik van gemaakt.

Literatuur

Y.M. Cho, H.S. Lee. e.a.: Integrated Korean, Beginning 1, Textbook & Workbook, Honolulu 2000.

Er worden ‘Dialogues‘, ‘Narration’ en ‘Grammar’ uit het Textbook, en ‘Listening Comprehension’ uit het Workbook behandeld.

Aanmelden

Aanmelden via uSis

Contact

Docent: Mw. Drs. M.S. Chi of kamernr. 105 op het Arsenaal. (spreekuur: donderdag 13:00-14:00 uur)

Opmerkingen

Geen