Studiegids

nl en

Integrated Korean 1a: spreken en schrijven

Vak
2010-2011

Toegangseisen

n.v.t.

Beschrijving

Oefeningen gericht op het bevorderen van de spreek- en schrijfvaardigheid aan de hand van het leerboek (zie Literatuur). In dit college staan de gesproken productie en communicatie over en weer van de studenten centraal, d.m.v. het formuleren van de vragen en de adequate reactie erop, herhalings- en vervangingsopdrachten in modeldialogen, rollenspel enz., terwijl de schrijfoefeningen als huiswerk meegegeven worden, waarna het door docent nagekeken en besproken wordt. Het gaat bij dit college zowel om de kennis van de grammaticale regels als de praktische toepassing ervan.

Leerdoelen

  • Volledige (morfologische) beheersing van het Koreaanse alfabet (Han’gul).

  • Het stellen van zeer korte, geïsoleerde vragen en beantwoorden daarvan m.b.t. persoonlijke gegevens en bekende onderwerpen.

  • Het uitvoeren van zeer eenvoudige interacties in een laag gesprektempo, m.b.t. directe behoefte of zeer vertrouwde onderwerpen.

  • Het gebruiken van een beperkt aantal concrete alledaagse uitdrukkingen m.b.t. eigen leef- en studieomgeving.

  • Het schrijven van een korte, eenvoudige formulering zoals notitie, briefkaartje, adressering van een brief, invullen van een formulier etc.

  • Doorbraakfase van Basisgebruiker: CEFR niveau: A1

Rooster

voor meer informatie zie rooster

Onderwijsvorm

Werkcollege

Toetsing

Een combinatie van volgende toetsvormen:

  • 2-wekelijkse schriftelijke toets over de kennis over de behandelde woorden en uitdrukkingen per les (10% van het eindcijfer).

  • 2-wekelijkse schriftelijke “take-home”-opdracht per les (10% van het eindcijfer).

  • schriftelijk tentamen met korte open (invul)vragen. (20% van het eindcijfer).

  • mondeling tentamen van behandelde leerstof, gevolgd door een kort vrij gesprek dat gerefereerd wordt aan de actieve spreekvaardigheid (60 % van het eindcijfer).

De laatste twee toetsvormen geschieden tijdens het tentamen dat na afloop van reeks colleges op individuele basis gemaakt is.

Blackboard

Hier wordt geen gebruik van gemaakt.

Literatuur

Y.M. Cho, H.S. Lee. e.a.: Integrated Korean, Beginning 1, Textbook & Workbook, Honolulu 2000.

Er worden ‘Task & Function’ uit het Textbook, en ‘Speaking’ uit het Workbook behandeld.

Aanmelden

Aanmelden via uSis

Contact

Docent: Mw. drs. M.S. Chi of kamernr. 105 op het Arsenaal. (spreekuur: donderdag 13:00-14:00 uur)

Opmerkingen

Geen