Studiegids

nl en

Integrated Korean 1b: luistervaardigheid

Vak
2010-2011

Toegangseisen

N.v.t.

Beschrijving

Taalpracticum gericht op het bevorderen van de luistervaardigheid aan de hand van het leerboek (zie Literatuur). Dit college bouwt voort op het eerste semester en hierin staan ook het luisteren en het verstaan centraal, d.m.v. nazeggen, schaduwen, herhaling van dagelijkse uitdrukkingen, “skimming”, scanning etc. Hierbij worden de correcte uitspraak, de toonhoogte, het accent en de intonatie van de individuele studenten gecorrigeerd. Het biedt verdere oefeningen ten behoeve van het globale verstaan of het begrijpen van specifieke informatie zoals cijfers, persoonsnamen etc..

Leerdoelen

  • Volledige beheersing van het Koreaanse alfabet (Han’gul): het helder uitspreken en vlot lezen van onbekende teksten.

  • Het verstaan van de meest frequente woorden (ong. 300 woorden) en basisinformatie over de directe leefomstandigheden.

  • Het herkennen van een eenvoudig gesprek van een laag tempo, m.b.t. zeer vertrouwde onderwerpen.

  • Het begrijpen van globale informatie van het opgedragen luistermateriaal.

  • Het invullen van specifieke informatie van het opgedragen luistermateriaal.

  • Tussenstapfase van Basisgebruiker: CEFR niveau: A2

Rooster

voor meer informatie zie rooster.

Onderwijsvorm

Werkcollege

Toetsing

Een combinatie van volgende toetsvormen:

  • 2 wekelijks schriftelijk toets over de kennis over de behandelde woorden en uitdrukkingen per les (10% van het eindcijfer).

  • 2 wekelijks schriftelijk take-home-opdracht per les (10% van het eindcijfer).

  • schriftelijk tentamen met korte open (invul)vragen. (20% van het eindcijfer).

  • mondeling tentamen van al dan niet behandelde leerstof. (60 % van het eindcijfer).

De eerste twee toetsvormen vallen samen met die van IK 1 (Spreken en Schrijven) en de resultaten ervan vormen samen 20% van het eindcijfer.
De laatste twee toetsvormen geschieden tijdens hetzelfde tentamen.

Blackboard

Hier wordt geen gebruik van gemaakt.

Literatuur

Y.M. Cho, H.S. Lee. e.a.: Integrated Korean, Beginning 2, Textbook & Workbook, Honolulu 2000.

Er worden ‘Dialogues‘, ‘Narration’ en ‘Grammar’ uit het Textbook, en ‘Listening Comprehension’ uit het Workbook behandeld.

Aanmelden

Aanmelden via uSis

Contact

Docent: Mw. drs. M.S. Chi of kamernr. 105 op het Arsenaal. (spreekuur: donderdag 13:00-14:00 uur)

Opmerkingen

Geen