Studiegids

nl en

Integrated Korean 1b: spreken en schrijven

Vak
2010-2011

Beschrijving

Oefeningen gericht op het bevorderen van de spreek- en schrijfvaardigheid aan de hand van het leerboek (zie Literatuur). Dit college bouwt voort op het eerste semester en hierin staan ook de gesproken productie en communicatie over en weer van de studenten centraal, d.m.v. het formuleren van de vragen en de adequate reactie erop, herhaling- en vervangingsopdrachten in modeldialogen, rollenspel enz., terwijl de schrijfoefeningen als huiswerk meegegeven worden waarna het door docent nagekeken en besproken wordt. Het gaat bij dit college zowel om de kennis van de regels als de praktische toepassing ervan. schrijfoefeningen als huiswerk meegegeven worden, waarna het door docent nagekeken en besproken wordt. Het gaat bij dit college zowel om de kennis van de grammaticale regels als de praktische toepassing ervan.

Onderwijsvorm

Werkcollege

Toegangseisen

n.v.t.

Leerdoelen

  • Volledige (morfologische en fonetische) beheersing van het Koreaanse alfabet (Han’gul).

  • Het zich verstaanbaar maken en alledaagse taken in korte bewoordingen over de directe omgeving formuleren.

  • Het gebruiken van een reeks uitdrukkingen en een beperkt aantal eenvoudige structuren waarbij de zinnen verbonden worden met eenvoudige voegwoorden zoals “en”, “maar”, “omdat’ etc.

  • Het communiceren van basisinformatie over achtergrond van de student zelf, zoals studie, familie, vrije tijd etc.

  • Het opstellen van een dagschema, korte, eenvoudige brieven of notities om bijv. iemand te bedanken of een boodschap achter te laten.

  • Tussenstapfase van Basisgebruiker: CEFR niveau: A2

Studielast

n.v.t.

Literatuur

Y.M. Cho, H.S. Lee. e.a.: Integrated Korean, Beginning 2, Textbook & Workbook, Honolulu 2000.

Er worden ‘Task & Function’ uit het Textbook, en ‘Speaking’ uit het Workbook behandeld.

Toetsing

Een combinatie van volgende toetsvormen:

  • 2-wekelijkse schriftelijke toets over de kennis over de behandelde woorden en uitdrukkingen per les (10% van het eindcijfer).

  • 2-wekelijkse schriftelijke “take-home”-opdracht per les (10% van het eindcijfer).

  • schriftelijk tentamen met korte open (invul)vragen. (20% van het eindcijfer).

  • mondeling tentamen van behandelde leerstof, gevolgd door een kort vrij gesprek dat gerefereerd wordt aan de actieve spreekvaardigheid (60 % van het eindcijfer).

De laatste twee toetsvormen geschieden tijdens het tentamen dat na afloop van reeks colleges op individuele basis gemaakt is.

Rooster

voor meer informatie zie rooster

Contact

Docent: Mw. drs. M.S. Chi of kamernr. 105 op het Arsenaal. (spreekuur: donderdag 13:00-14:00 uur)

Aanmelden

Aanmelden via uSis

Blackboard

Hier wordt geen gebruik van gemaakt.

Opmerkingen

Geen