Vanwege het Corona virus is het nog onduidelijk hoe het onderwijs precies verzorgd gaat worden. Zie voor de actuele informatie de betreffende vakpagina’s op Blackboard/Brightspace.

Studiegids

nl en

Hantcha

Vak
2010-2011

Toegangseisen

Basiskennis van het Koreaans

Beschrijving

Leren van Chinese karakters zoals die in het Koreaans worden gebruikt aan de hand van het boek Korean Reader for Chinese Characters, waarbij ook de leesvaardigheid in het algemeen wordt geoefend.

Voertaal is in het Nederlands (possibly English);
Also accessible for exchange students, but they must have knowledge of Korean at a second year level.

Leerdoelen

  • Leren van de in het modern Koreaans meest gebruikte Chinese karakters;

  • Verbeteren van het begrip van Sino-Koreaanse woorden die niet met karakters geschreven zijn;

  • Verbetering van de leesvaardigheid;

  • Vergroten van het inzicht in de Koreaanse taalgeschiedenis.

Rooster

Voor meer informatie zie rooster

Onderwijsvorm

Werkcollege;

Toetsing

Schriftelijk tentamen met korte open vragen

Blackboard

Nee

Literatuur

Choon-Hak Cho, Yeon-Ja Sohn, Heisoon Yang, Korean Reader for Chinese Characters (Honolulu: Univ. Of Hawai’i Press, 2002).

Aanmelden

Aanmelden via uSis

Contact

Dhr. Prof. dr. K. de Ceuster

Opmerkingen

Studielast

  • Totale studielast: 140 uur;

  • Contact uren: 2 uur p.w. x 13 weken = 26 uur;

  • Voorbereiding voor colleges: 6 uur p.w. x 13 weken = 78 uur;

  • Voorbereiding tentamen: 36 uur.