Vanwege het coronavirus is de informatie voor opleiding en toetsing in semester 2 (blok 3 en 4) niet meer op alle punten actueel. Zie voor de actuele informatie de betreffende vakpagina’s op Blackboard/Brightspace.

Studiegids

nl en

Gedeeld onderwijs Koreaans

Vak
2010-2011

Elke student volgt als onderdeel van het BA-programma 10 ECTS aan gedeeld onderwijs, 5 ECTS in elk semester. Om aan het onderdeel gedeeld onderwijs te voldoen dient de student een keuze te maken uit BA-cursussen op 100, 200 of 300 niveau die gegeven worden bij de aan de studie Koreaans gerelateerde vakgebieden Japans, Chinees en Zuid-Oost Azië.

Meer informatie: neem contact op met de studiecoordinator mevrouw Dr. M. Winkel