Studiegids

nl en

Cultuur en samenleving in hedendaags Korea

Vak
2010-2011

Toegangseisen

Globale kennis van de moderne en hedendaagse Koreaanse geschiedenis.

Door de combinatie van verschillende vakken over Koreaanse geschiedenis en cultuur kan een ad-hoc – aanschuif – minor- Koreaanse geschiedenis en cultuur worden gevolgd. Daarvoor moet een combinatie van in totaal 30 ECTS gemaakt worden uit de volgende zeven vakken:

 • Koreaanse geschiedenis tot 1876 (5 ECTS; 1e sem.)

 • Tekst en cultuur (5 ECTS; 1e sem.)

 • Politieke en economische ontwikkelingen in Noord- en Zuid-Korea (5 ECTS; 1e sem.)

 • Koreaanse Cultuurkunde: visuele en materiële cultuur van Korea (5 ECTS; 1e sem.)

 • Moderne Koreaanse geschiedenis (5 ECTS; 2e sem.)

 • Perspectieven op Korea (5 ECTS; 2e sem.)

 • Cultuur en samenleving in hedendaags Korea (5 ECTS; 2e sem.)
  Ook los als keuzevak, contractonderwijs of à la carte onderwijs te volgen.

Beschrijving

Dit college belicht de interactie tussen culturele en sociale verschijnselen van uiteenlopende aard in het hedendaagse Korea aan de hand van materiaal dat gedeeltelijk, bij wijze van heuristische training, door de studenten zelf opgespoord moet worden.

Leerdoelen

 • Verbetering van inhoudelijke kennis en inzicht in de relatie tussen culturele verschijnselen en sociale processen;

 • Oefenen van heuristische vaardigheden (o.a. met behulp v/h Internet);

 • Oefenen van mondelinge en schriftelijke vaardigheden.

Rooster

Voor meer informatie zie rooster

Onderwijsvorm

Werkcollege

Toetsing

Mondelinge presentaties tijdens de colleges en werkstuk (4000 woorden).
In de mondelinge presentaties worden de vaardigheid om mondeling inhoudelijke kennis van en inzicht in sociaal-culturele processen overzichtelijk te verwoorden getoetst. Het werkstuk moet een correct en kritische weergave geven van de gebruikte bronnen, een samenhangend en goed geschreven betoog presenteren en getuigen van inzicht in de tijdens het college besproken problematiek.

Blackboard

Nee

Literatuur

Het cursusmateriaal wordt op college opgegeven.

Aanmelden

Aanmelden via uSis

Contact

Dhr. Prof. Dr. Boudewijn Walraven

Opmerkingen

Dit college wordt dit semester verzorgd door een gastdocent.

Studielast

 • Totale studielast: 140 uur;

 • Contacturen: 2 uur p.w. x 13 weken = 26 uur;

 • Voorbereiding college: 4 uur p.w. x 13 weken = 52 uur;

 • Voorbereiding mondelinge presentaties: 13 uur;

 • Schrijven van het werkstuk (inclusief inlezen / onderzoek): 50 uur.