Studiegids

nl en

Integrated Korean 2b: lezen en vertalen

Vak
2010-2011

Toegangseisen

Met succes Integrated Korean 1 a &b (Lezen en Vertalen) afgerond hebben.

Beschrijving

Verdiepen en oefenen van de grammaticale kennis en het syntactische inzicht in de Koreaanse geschreven taal aan de hand van leer- en werkboeken.

Leerdoelen

  • Het uitbreiden van de vocabulaire basiskennis;

  • Het aanleren en toepassen van steeds complexere grammaticale patronen;

  • Het lezen en vertalen van verschillende types Koreaanse teksten.

Onderwijsvorm

Werkcollege

Toetsing

Schriftelijk tentamen dat inzicht en begrip van Koreaanse zinsconstructies en teksten meet en de vertaalvaardigheden van de student test.

Blackboard

Ja

Literatuur

  • Young-Mee Cho, et.al. Integrated Korean Intermediate 2 (University of Hawai’i Press, 2001)

  • Jiha Hwang and Young-Geun Lee, Integrated Korean Workbook Intermediate 2 (University of Hawai’i Press, 2001)

Rooster

voor meer informatie zie rooster

Aanmelden

Aanmelden via uSis

Dit college is niet beschikbaar voor A la carte onderwijs.

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Contact

Dhr. Dr. K. De Ceuster

Opmerkingen

Studielast

  • Totale studielast 140 uur

  • 26 contacturen (2 uur/week)

  • Tijd ter voorbereiding op het college en het maken van opdrachten: 52 uren (4 uur/week)