Vanwege het Corona virus is het nog onduidelijk hoe het onderwijs precies verzorgd gaat worden. Zie voor de actuele informatie de betreffende vakpagina’s op Blackboard/Brightspace.

Studiegids

nl en

Integrated Korean 3a

Vak
2010-2011

Toegangseisen

N.v.t.

Beschrijving

Voortbouwend op de tweedejaars colleges van de taalverwerving biedt het integraal de vier vaardigheden: luisteren, spreken, lezen en schrijven van het Koreaans. Tijdens dit college worden praktijkgerichte grammaticale oefeningen uit het Textbook (zie Literatuur) gedaan en een beknopte informatie over cultuur in het Koreaans gegeven. Daarnaast komt “task/function”-gerichte spreekvaardigheid uit het Textbook aan bod. Voor de verdere training van lees- en schrijfvaardigheid bestuderen studenten het Workbook als zelfstudie en leveren de opdrachten per sessie in, behalve de ‘Listening Comprehension’ uit het Workbook die 2 wekelijks tijdens het college behandeld wordt. Hierbij wordt veel belang gehecht aan de evenwichtige ontwikkeling van de vier vaardigheden.

Leerdoelen

 • Het beheersen van complexere grammaticale zinsconstructies.

 • Het hanteren van grammaticale regels en de uitzonderingen ervan op mondelinge en schriftelijke taalproductie.

 • Het verwerven van communicatieve vaardigheden in brede zin.

 • Het begrijpen van de hoofdpunten van een bepaalde tv-programma’s en films in het standaarddialect.

 • Onafhankelijke gebruiker: CEFR B2

Rooster

voor meer informatie zie rooster

Onderwijsvorm

Werkcollege, voertaal nederlands en koreaans

Toetsing

Het eindcijfer komt is opgebouwd uit de volgende onderdelen:

 • Wekelijkse lees- en schrijfopdracht (20% van het eindcijfer)

 • Het tentamen bestaat uit de twee onderdelen:

 • Mondeling/schriftelijk tentamen over de behandelde leerstof m.b.t. de luistervaardigheid (30% van het eindcijfer).

 • Mondeling tentamen over de behandelde leerstof, gevolgd door een vrij gesprek over diverse onderwerpen (50 % van het eindcijfer).

Blackboard

Hier wordt geen gebruik van gemaakt.

Literatuur

 • Y.M. Cho, H.S. Lee. E.a.: Integrated Korean, Intermediate 2, Textbook & Workbook, Honolulu 2000.

 • Y.M. Cho, H.S. Lee. e.a.: Integrated Korean, Advanced Intermediate 1, Textbook & Workbook, Honolulu 2000.

Aanmelden

Aanmelden via uSis

Contact

Docent: Mw. Drs. M.S. Chi of kamernr. 105 op het Arsenaal. (spreekuur: om 13:00-14:00 donderdag)

Opmerkingen

Geen