Studiegids

nl en

Integrated Korean 3b

Vak
2010-2011

Toegangseisen

N.v.t.

Beschrijving

Voortbouwend op de colleges van het eerste semester biedt het de vier vaardigheden integraal aan: luisteren, spreken, lezen en schrijven van het Koreaans. Tijdens dit college worden praktijkgerichte grammaticale oefeningen uit het Textbook (zie Literatuur) gedaan en een beknopte informatie over cultuur in het Koreaans gegeven. Daarnaast komt “task/function”-gerichte spreekvaardigheid uit het textbook aan bod. Voor de verdere training van lees- en schrijfvaardigheid bestuderen studenten het Workbook als zelfstudie en leveren de opdrachten per sessie in, behalve de ‘Listening Comprehension’ uit het Workbook die 2-wekelijks tijdens het college behandeld wordt. Hierbij wordt veel belang gehecht aan de evenwichtige ontwikkeling van de vier vaardigheden spreekvaardigheid uit het Textbook aan bod. Voor de verdere training van lees- en schrijfvaardigheid bestuderen studenten het Workbook als zelfstudie en leveren de opdrachten per sessie in, behalve de ‘Listening Comprehension’ uit het Workbook die 2 wekelijks tijdens het college behandeld wordt. Hierbij wordt veel belang gehecht aan de evenwichtige ontwikkeling van de vier vaardigheden.

Leerdoelen

  • Het met precisie formuleren van ideeën en meningen.

  • Het actief deelnemen aan een discussie binnen een vertrouwde context.

  • Het zich kunnen redden, maar waarbij wel wat fouten gemaakt worden.

  • Het begrijpen van de hoofdpunten van het meeste nieuws op de tv en van programma’s over actuele zaken.

Rooster

Voor meer informatie zie rooster

Onderwijsvorm

Werkcollege, voertaal nederlands en koreaans

Toetsing

Het eindcijfer wordt opgebouwd uit de volgende onderdelen:

  • Wekelijkse lees- en schrijfopdracht (20% van het eindcijfer)

  • Het tentamen bestaat uit twee onderdelen:

  • Mondeling/schriftelijk tentamen over de behandelde leerstof m.b.t. de luistervaardigheid (30% van het eindcijfer).

  • Mondeling tentamen over de behandelde leerstof, gevolgd door een vrij gesprek over diverse onderwerpen (50 % van het eindcijfer).

Blackboard

Hier wordt geen gebruik van gemaakt.

Literatuur

Y.M. Cho, H.S. Lee. e.a.: Integrated Korean, Advanced Intermediate 1, Textbook & Workbook, Honolulu 2000.

Aanmelden

Aanmelden via uSis

Contact

Docent: Mw. Drs. M.S. Chi of kamernr. 105 op het Arsenaal. (spreekuur: om 13:00-14:00 donderdag)

Opmerkingen

Geen